Hoppa till huvudinnehåll

Yles Lauri Kivinen: Den parlamentariska gruppens enhällighet stärker Yles oberoende

Yle-medarbetare vid ett arbetsbord på Kioski.
Yle-medarbetare vid ett arbetsbord på Kioski. Bild: Yle / Laura Mainiemi yle kioski

Yles verkställande direktör Lauri Kivinen anser att det är värdefullt att de viktigaste besluten gällande Yle har fattats enhälligt och parlamentariskt.

Den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderat Yles uppdrag och finansiering har slutfört sitt arbete. Rapporten överlämnas till kommunikationsminister Anne Berner.

“Alla finländare har rätt till public service och Yle är viktigt för finländarna och samhället, liksom för yttrandefriheten och kulturen - i synnerhet nu då så väldigt mycket förändras. Den parlamentariska arbetsgruppens enhällighet visar att Yles uppdrag är viktigt, att man litar på Yle och vill trygga dess oberoende. Gruppen har gjort ett gediget arbete och bildat sig en god uppfattning om Yles public service-uppdrag, utmaningar och om de stora förändringarna på mediefältet”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Arbetsgruppen som letts av riksdagsledamot Arto Satonen föreslår att Yleskatten kvarstår, men att indexjusteringen möjligen uteblir under hela valperioden. Arbetsgruppen förutsätter också att Yle märkbart ökar inköpen från inhemska och europeiska oberoende produktionsbolag samt från producenter av produktionstjänster och den övriga kreativa branschen.

"De här riktlinjerna förefaller återspegla de förväntningar på Yle som finns i samhället. En ökning av olika inköp har betydande effekter på Yles egen produktion. Samtidigt minskar bolagets nettointäkter. Förändringarna kommer inte att vara lätta för oss, men nu då riksdagen uttryckt sin vilja kan vi inleda planeringsarbetet. Med mindre pengar till buds kan vi inte undgå personalkonsekvenser”, säger Kivinen.

“Det är däremot säkert att Yle fortsättningsvis slår vakt om public service grundpelarna, så att demokratin, yttrandefriheten, de inhemska språken och den inhemska kulturen förblir starka”, konstaterar Lauri Kivinen.

Yle börjar omedelbart utvärdera de enskilda riktlinjernas effekter, för att vara förberedd då de träder i kraft i början av nästa år.

För mera information:
Reija Hyvärinen, kommunikationsdirektör, Yle, tfn 040 750 2999