Hoppa till huvudinnehåll

Finländska pedagoger som reformerade skolan

Uno Cygnaeus och en grupp skolelever.
Uno Cygnaeus och en grupp skolelever. Uno Cygnæus,vetamix,skolelever,skolan (fenomen)

Uno Cygnaeus, Viktor von Wright och Mikael Soininen var tre betydelsefulla och inspirerande pedgoger under 1800-talet och 1900-talets början. De verkade alla för jämlikhet i samhället och för bättre utbildning.

Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska.

Finländska pedagoger - Uno Cygnaeus

"Folkskolan skall skiljas från kyrkan". "Könen skall vara jämställda". De liberala idéerna prästen och pedagogen Uno Cygnaeus (1810-1888) hade, reformerade skolväsendet i vårt land. Men vem var han egentligen och vem inspirerade honom?

Så här berättar pedagogie professor Kirsi Tirri om Uno Cygnaeus: ”Uno var en fantastisk man. Han var djupt religiös men liberal. Han hade karisma och han charmade folk, också kvinnor. Han var enträgen och före sin tid. Han hade liberala idéer och vågade hålla fast vid dem. Han var filantrop, han tyckte om människor. Alla dessa egenskaper är viktiga för en god pedagog."

Uno Cygnaeus (född 12.10.1810 i Tavastehus) kallas också för folkskolans fader. Cygnaeus var religiös och flera av hans släktingar var präster vilket även han valde att bli. Han studerade i nio år vid Helsingfors universitet och år 1837 prästvigdes han i Åbo.

Cygnaeus var en berest man med liberala idéer. Hans pedagogiska tanke utgick från barnet och han tyckte att den bästa lektionen är den där läraren talar mindre än eleverna. Detta gick tvärt emot den tidens form av undervisning som ofta gick ut på att prästen predikade och barnen lyssnade.

Skolverksamheten drevs då främst av kyrkan. I den här delen av Håltimmen får vi veta mera om Uno Cygnaeus liv, om hans pedagogiska tankar, vem han inspirerades av och vad han lärde sig under sina resor.

Finländska pedagoger - Viktor Julius von Wright

Viktor Julius von Wright (1856-1934) är känd som hantverkarnas fader. Han utvecklade yrkesundervisningen och var med om att skapa läroavtalsutbildningen i Finland. Han ville förbättra arbetarnas och i synnerhet hantverkarnas och småföretagarnas ställning.

Viktor Julius von Wright föddes i en adelsfamilj i mitten av 1800-talet i närheten av Kuopio. Hans pappa var hantverkare och hans bror var konstnär. Då Viktor Julius von Wright skulle börja skolan flyttade familjen till Helsingfors. Där fick han gå i blindskola på grund av sin dåliga syn.

Som 16-åring flyttade han till Tyskland där han fått praktikantplats hos en korgmästare. Där kom han också i kontakt med den socialdemokratiska rörelsens idéer. Han flyttade tillbaka till Helsingfors som 22-åring och fick rätten att verka som företagare. Han grundade en egen rottingfabrik och anslöt sig till Helsingfors hantverks- och fabriksförening.

Hantverkare och småföretagare var viktiga för möbelfabrikören von Wright och han ville jobba för att förbättra arbetarnas ställning. År 1884 valdes han till Helsingfors nybildade arbetarförenings ordförande.

År 1922 grundades den yrkesfrämjande institutionen Ammatin edistämislaitos AEL och år 1923 stiftade man läroavtalslagen. Att de sakerna förverkligades var långt tack vare Viktor Julius von Wrights arbete och det har haft en betydande inverkan på yrkesutbildningen i vårt land.

Finländska pedagoger - Mikael Soininen

Mikael Soininens (1860-1924) grundtanke var att alla byar skall ha sin egen folkskola och att alla personer skall ha samma möjlighet till utbildning. Han arbetade också för att undervisningen i första hand skulle väcka motivation och iver hos eleverna att lära sig mera. Utantilläsning var något han tog avstånd från medan aktiv inlärning där eleverna får observera och tänka, var det han förespråkade.

August Mikael Soininen föddes 1860 i Kuhmo. I slutet av 1860-talet var det svåra hungerår och de kringdrivande tiggarna väckte Soininens medkänsla för de vanlottade. Som vuxen började han därför verka för att göra utbildning tillgänglig och jämlik för alla.

På så sätt kunde man konkret hjälpa människor, ansåg han. Han ville att folkskolan skulle vara motiverande och lära för livet. Eleverna skulle lära sig genom handling, både praktiska och teoretiska färdigheter. Det skulle finnas en folkskola i varje by och så många som möjligt skulle erbjudas så mycket undervisning som möjligt.

Mikael Soininen fortsatte på så vis Uno Cygnaeus arbete och var med om reformera skolan. Först jobbade han som lärare och rektor, senare som professor, skolstyrelsens överdirektör och som undervisningsminister. Hans kanske mest betydande prestation var införandet av läropliktslagen 1921.