Hoppa till huvudinnehåll

Oklart om Doctagons läkare sparar något i Ingå

Lönnebergas skylt i Ingå. Bakom skymtar den äldre delen av servicehemmet till vänster.
Vårdföretaget Doctagon sköter ansvarsläkarstjänster i Lönneberga i Ingå. Lönnebergas skylt i Ingå. Bakom skymtar den äldre delen av servicehemmet till vänster. Bild: Yle/Marica Hildén äldre,lönneberga i ingå

Det är ännu inte klart om läkartjänsten för äldre i Ingå har sparat kommunen pengar. Men Ingå borde snart besluta om de vill fortsätta köpa tjänsten utifrån.

Det nuvarande avtalet med vårdföretaget Doctagon gäller ansvarsläkarstjänster vid Ingås serviceboende Lönneberga. Avtalet har gällt sedan våren 2015 och det tar slut om några månader (30.11).

Under tjänstetid kontaktas ansvarsläkaren. Doctagon bakjour är en läkare som Lönnebergas personal kan kontakta utanför tjänstetid. Det behövs ingen annan läkarjour eftersom den ena alltid går att nå, förklarar grundtrygghetschef Anne Öhman i Ingå.

Oklara siffror

Ingå har tidigare beslutat att resultatet av tjänsten ska granskas när avtalet ska ta slut. Det ska ske genom att gå igenom statistiken samt fråga klienter, anhöriga och personal hur de har upplevt tjänsten.

Doctagon har nu utfört en enkät bland personalen. De verkar enligt Doctagons resultat nöjda med tjänsten.

Doctagons bakjourer har fått 102 samtal från personalen vid Lönneberga (1.6.2015-30.4.2016). Hela 95 procent av fallen kunde skötas på Lönneberga så att man inte var tvungen att åka till sjukhuset.

Samtalen dagtid till ansvarsläkaren finns det ingen statistik över på grund av tekniska problem.

Ambulanstransporterna har ökat med 50 procent från tiden före Doctagon. Mellan juni 2014 och april 2015 förekom 41 ambulanstransporter. Ett år senare var siffran 62.

Sjukhusremisserna har däremot minskat drastiskt, från 26 till 3. Men i den siffran inte remisser som Doctagons bakjourer skrivit.

Men har det sparat?

Men viktiga statistikuppgifter saknas. Det finns ingen statistik över hur mycket Lönnebergaklienterna har utnyttjat den dyra specialiserade sjukvården.

Preliminärt ser det hur som helst ut att det inte har sparats pengar. Det är inte så bra tycker grundtrygghetschefen.

- Det optimala skulle vara att kunna påvisa inbesparingar, säger Öhman.

Hon säger ändå att kvaliteten har varit god då man får kontakt med läkare dygnet runt.

Tanken med att ha egna läkartjänster är trots allt ofta att spara höga kostnader inom specialistvården och undvika besök på jouren och undvika sjukhusbesök.

Grundtrygghetsnämnden diskuterade tjänsten på torsdagen (16.6). Förslaget inför mötet var att tjänstemännen i Ingå tillsammans med Doctagon fortsätter utreda och ta fram statistik över hur arbetet har lyckats. I synnerhet skulle de ta reda på hur mycket den dyra specialiserade sjukvården har använts. Efter det skulle Ingå besluta om tjänsten behöver konkurrensutsättas på nytt eller om Ingå själv ska sköta den.

Men nämnden beslutade i stället att inleda förberedelserna för en ny upphandling.