Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg säger nej till större skrotanläggning i Karis

Bil skrotas hos Romu Keinänen.
Romu Keinänen i Karis vill skrota mera men under färre timmar per dygn. Bil skrotas hos Romu Keinänen. Bild: Yle/Robin Holmberg romu keinänen,Raseborg

Skrotföretaget Romu Keinänen borde inte få lov att hantera mera avfall vid sin skrotanläggning i Karis. Det säger Raseborgs stad i sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket.

Romu Keinänen vill öka mängden järn- och stålhaltigt skrot som behandlas på Svetsarvägen från 16 000 ton till 49 000 ton per år. Därför har företaget lämnat in en ny ansökan om ändring av sitt miljötillstånd till Regionförvaltingsverket.

Den totala mängden avfall som behandlas skulle höjas från nuvarande 25 000 ton till 56 000 ton per år.

Färre timmar buller

Verksamhetstiden skulle däremot förkortas med en timme på vardagar. För att minska på bullret planerar Romu Keinänen att förbättra de befintliga bullerskydden så att staketen höjs från 2,3 meter till åtminstone 3 meter. Mot bosättningen intill skulle bullerskyddet höjas till 5 - 6 meter.

Miljöbyrån i Raseborg har tagit emot flera klagomål om buller i det närliggande bostadsområdet. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen överskrider bullret från Romu Keinänen det nuvarande miljötillståndets krav.

Raseborg anser att bullret från Romu Keinänen är ett problem när staden planerar nya bostadstomter i närheten. Staden har inlett en process för att göra en ny landskapsplan för Karis västra tätort.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt möte 15.6.