Hoppa till huvudinnehåll

Skärgården står inte utanför utvecklingen

Björkö skola i Korsholm.
Björkö skola, nedlagd sedan flera år. Björkö skola i Korsholm. Bild: YLE/Mira Myllyniemi björkö skola

I Korsholms skärgård sker både omstruktureringar och nedskärningar, speciellt inom utbildning och hälsovård. Även om mycket kan bli bättre så ser framtiden ändå ljus ut, det tycker åtminstone Björköbybon Lena Gammelgård (SFP) och Replotbon Alf Hjerpe (SDP) som båda sitter i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Lena Gammelgård tycker att en av de viktigaste frågorna i skärgården är hälsovården och ser det som problematiskt att den har centraliserats till Smedsby.

- Vi tänker ju att våra äldre ska bo hemma så länge som möjligt och det är ju lite att dra mattan under fötterna för de äldre som besöker hälsovården mest, säger Gammelgård.

Lena Gammelgård.
Lena Gammelgård (SFP) Lena Gammelgård. Bild: Yle/Sarah Karjalainen lena gammelgård,Björkö, Korsholm,Korsholm,Österbotten

- Om man jämför delområdena i kommunen så är det ju skärgården som har de längsta avstånden in till kommuncentrum så seniormottagningen skulle gärna ha fått stanna här, tycker Gammelgård.

Arbetsplatser behövs

Alf Hjerpe är mer fokuserad på att få fler arbetsplatser till skärgården och menar att man borde satsa mer på industri än turism.

- Det finns industri men det borde finnas mer. Turismen är för kort säsong så det är svårt att livnära sig helt på det. Vi borde få året runt arbetsplatser hit till skärgården, även om det inte är så lätt, säger Hjerpe.

En annan aktuell fråga är utbildningen. Skolorna i skärgården har minskat från 5 till 2 stycken de senaste åren och det finns förslag på att slå ihop dem till ett enda lärcenter i Replot. För tillfället finns det en skola i Vallgrund och en i Replot.

Ännu färre skolor?

Gammelgård är kritisk mot att slå samman fler skolor även om hon kan hålla med om att de riktigt små skolorna har levt ut sin tid. Hon vill gärna att man utreder fördelarna med större skolor innan man går vidare.

- Ska det vara 200 elever i en skola för att det ska vara lönsamt eller räcker det med 70? Det finns säkert någon gräns, tycker Gammelgård.

Alf Hjerpe
Alf Hjerpe (SDP). Alf Hjerpe Bild: Yle/Sarah Karjalainen Replot,Österbotten,Korsholm,alf hjerpe

Hjerpe är mer positiv och tror att lärcentret kommer bli verklighet i framtiden.

- Det blir väl småningom bara en skola här i Replot och jag tror på det, säger Hjerpe.

Ingen by förfördelad

Det har funnits en del oenigheter mellan skärgårdsbyarna men varken Hjerpe eller Gammelgård upplever att någon by har förfördelats. De tycker att samarbetet har gått bra och att det viktigaste är att se till helheten.

- Man ska inte bara engagera sig därifrån man är hemma utan se på hela kommunen och inte bara vakna till när det gäller den egna byn, tycker Hjerpe.

- Var och en by med sina egna funderingar och önskemål men det är viktigt att man samsas på något sätt och ordnar den här servicen gemensamt. Så att det finns något kvar här i skärgården, säger Gammelgård.

Trots alla förändringar så är både Hjerpe och Gammelgård är optimistiska när det kommer till skärgårdens framtid.

- Jag tycker att det fungerar bra och jag hoppas att vi får vara en självständig kommun, för jag tror att Korsholm bäst kan driva frågorna på landsbygden, säger Hjerpe.

- Det finns ett stort intresse bland ungdomar att flytta ut till den här rena miljön. Jag tror vi måste lära oss att tänka att vi har en bra skola för våra barn i Replot och att vi inte måste ha allting så nära. Tiderna förändras och vi måste kanske växa med den, avslutar Gammelgård.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten