Hoppa till huvudinnehåll

Cykla inte då det åskar

Åskväder över kraftledning.
Åskväder över kraftledning. Bild: YLE/Rolf Granqvist åskhimmel

Det finns en rad ställen man kan försöka undvika vid åskväder. Öppna områden och högt belägna ställen är utsatta för blixtnedslag. Att cykla, simma eller stå i en båt och fiska under åskväder kan vara riskabelt - likaså att ställa sig vid ett träd.

Åska är elektriska urladdningar i jordens atmosfär. De elektriska urladdningarna alstrar snabbt mycket värme och luften sätts i rörelse vilket yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

Åska kräver moln som innehåller både vattendroppar och iskristaller. De är av typen cumulonimbus. Under varma sommardagar kan enstaka stackmoln (cumulus) torna upp sig till ett åskmoln och ge upphov till lokal kortvarig åska.

Mycket långvariga åskväder över stora områden äger rum i samband med kallfronter. Fuktig, varm luft framför fronten tvingas då stiga upp längs frontytan och många samverkande åskmoln bildas.

Ett åskväder är farligt nära om åskbuller börjar höras mindre än 10 sekunder efter det man uppfattat blixten. Avståndet är då cirka 3 km.― Uppsala universitet

Människan kan fungera som en åskledare

Blixten söker sig den kortaste vägen från molnet till jorden via de vägar där det minsta motståndet genom luften finns. Blixtnedslag sker oftast i något som är högre än den omgivande miljön, till exempel människor eller saker på öppna fält, på berg, i båtar och på stränder. Personer som sysslar med utomhussporter som fotboll, golf och segling - det vill säga verksamhet på öppna, plana ytor - kan råka illa ut.

Det kan vara riskfyllt att hålla upp till exempel ett paraply eller en golfklubba på ett sådant ställe. Människan kan då fungera som en åskledare.

Blixt
Blixt Bild: YLE Bildtjänst Markus Salakari. blixt

Att cykla eller stå i en båt och fiska under åskväder kan vara riskabelt. Risken för blixtnedslag är också mycket större på högt belägna ställen, i höga byggnader och master.

Om man befinner sig på ett farligt ställe och inte hittar skydd kan man försöka hitta en svacka i terrängen och gå ner på knä, och böja sig framåt med händerna på knäna. Denna position anses vara säkrare än att ligga platt på marken.

Om man blir fångad i en storm ute till havs bör man huka sig ner i båten och hålla sig borta från en eventuell mast. Man ska inte sticka ut sina händer eller fötter ur båten och man får absolut inte röra vattnet. En bro kan skapa en skyddszon så man kan försöka styra sin båt under bron.

Ganska säkert inomhus - men ställ dig inte i duschen!

Det är ganska säkert att hålla sig inomhus då det åskar - men man ska undvika kontakt med värmeelement, vägganslutna telefoner, tv-anslutningar och elektrisk utrustning.

Badande och duschande kan skjutas upp till en tidpunkt efter åskvädret eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

Bil i höstrusket.
Bil i höstrusket. Bild: YLE/Rolf Granqvist regnvatten

En bil skyddar mot blixtnedslag i och med att den som sitter i bilen är omgiven av ett metallskal. Man ska dock inte röra vid bilens metalldelar. Bilens metallhölje tjänar som avledare till jorden (Faradays bur). En liknande verkan finns i Eiffeltornet i Paris.

Människor som står tätt tillsammans kan råka ut för en situation då blixten går från människa till människa. En människosamling bör alltid sprida ut sig vid åskväder.

Sidoblixtar kan uppstå från metallföremål, trådstaket, räcken och skenor. Långa metallräcken är farliga vid åskväder.

Åskväder med blixtar.
Åskväder med blixtar. Bild: Pekka Parviainen / Polar Image blixtar,blixtnedslag

Träd kan vara farliga - och undvik att simma

Det finns en stor risk att bli skadad eller träffad av blixten om man ställer sig vid ett fristående träd - eller vid torn och stolpar.

Om man befinner sig i en skog skog under ett åskväder ska man försöka hitta en plats där träden står glest. Sedan hukar man sig ner så mycket som möjligt och försöker hålla sig minst två meter bort från trädstammar och grenar.

Om man vill stå vid ett träd är det bäst att stå dels med fötterna nära intill varandra dels en bit från stammen― Sveriges meteorologiska institut

Badning och simning under åskväder ska undvikas eftersom blixten ibland slår ner i vatten. Salthaltigt vatten leder el bättre än vatten med lägre salthalt.

Metallföremål i nära kontakt med kroppen bör avlägsnas eftersom de kan orsaka brännskador vid blixtnedslag.

En person i blöta kläder utgör en bättre elektrisk ledare än en person i torra kläder,

Direkt eller indirekt påverkan av blixten kan förekomma även om åskmolnen inte befinner sig rakt ovanför.

Vid tältning bör man sitta mitt i tälten och med hopdragna ben.

Gummistövlar hjälper inte

Att gå omkring i gummistövlar är ett gammalt knep för att skydda sig mot blixtar men enligt meteorolog Matti Huutonen
är gummistövlarnas tunna gummibotten inte till någon nytta om man faktiskt blir slagen av blixten.

Dagisbarn i regnväder
Dagisbarn i regnväder Bild: Yle/Linus Hoffman regnväder

Om man är ute i kraftigt åskväder är det bra att se upp med att inte stå för bredbent, enligt Huutonen. Om en blixt slår ner i marken nära intill kan man bli en del av strömkretsen då strömmen går upp i ena benet och ner genom andra benet tillbaka till marken, vilket kan vara mycket farligt. Att hålla sig lågt och sitta på huk med benen tätt intill varandra är säkrare om man inte kan söka skydd inomhus.

Huutonen varnar också för att stå på balkongen och beundra åskhimlen, eftersom blixten kan slå ner längs med husväggen.

Att lyssna på musikspelare med öronsnäckor kan också utgöra en fara.

Läs också