Hoppa till huvudinnehåll

Färre vindmöllor planeras i Märkenkall

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraftverk. Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,Vindkraftspark

Antalet vindmöllor i vindskaftsparken Märkenkall i Korsholm blir troligen färre än man först planerade. Antalet kan landa på 17 i stället för 22.

Orsaken är att man beaktar en vägförbindelse mellan Helsingby och Vassor som finns anvisad i landskapsplanen. Det gör vindkraftsparkens yta lite mindre.

- Det betyder att antalet möllor kan minska med fem, säger planläggningschef Barbara Påfs på Korsholms kommun.

Samtidigt löser man ett problem med en sommarstuga på planeområdet.

- Sommarstugan hamnar utanför området i det nya förslaget, säger Påfs.

Justerat förslag i september

Delgeneralplanen för Märkenkall behandlades i kommunens samhällsbyggnadsnämnd i november i fjol men godkändes inte. Nu bereds ett nytt planförslag med färre möllor,

- Jag hoppas att samhällsbyggnadsnämnden kan behandla ett justerat förslag i september, säger Påfs.

Då samhällsbyggnadsnämnden godkänt planen läggs den ut till påseende och invånarna har möjlighet att lämna in anmärkningar.

Efter att samhällsbyggnadsnämnden godkänt delgeneralplanen går den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Invånarna kan besvära sig mot fullmäktiges beslut.

- Det betyder att invånarna ännu har två möjligheter att påverka planen, säger Påfs.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten