Hoppa till huvudinnehåll

"Polisen behöver konkretare kriterier för utlänningskontroller"

Robin Harms, diskrimineringsombudsmannens byrå, sakkunnig
Robin Harms, specialsakkunnig vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Robin Harms, diskrimineringsombudsmannens byrå, sakkunnig Bild: Yle/Carina Bruun diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen har bekantat sig med polisens utredning och kommit överens om ett samarbete kring effektiverade utlänningskontroller.

I april utförde polisen och gränsbevakningen fyra effektiverade kontroller mot utlänningar i Helsingfors. Personer som upplevt kontrollerna som etnisk profilering har kontaktat diskrimineringsombudsmannens byrå.

- Vi är övertygade om att polisen vill göra rätt. Men för att det ska vara transparent och för att den allmänna publiken ska få en uppfattning om att man inte gör sig skyldig till etnisk profilering, så är vi gärna med och hjälper när det gäller att fastställa konkreta kriterier, säger Robin Harms, specialsakkunnig vid diskrimineringsombudsmannens byrå.

Robin Harms berättar att man på diskrimineringsombudsmannens byrå är nöjda med att polisens utredning är grundlig och detaljerad. Polisen motiverar tydligt varför man har gjort övervakningen, och hur man valt de ställen där man gjort observationer.

Polisen öppnar inte riktigt upp ändå vilka kriterier man har använt för att bedöma om en person är utlänning eller inte.― Robin Harms

Det framgår i utredningen att man diskuterat förbudet mot etnisk profilering före man har gjort operationerna, och förmännen har gett direktiv och fäst uppmärksamhet vid förbudet.

- Sedan är det en sak som är problematisk. Polisen öppnar inte riktigt upp ändå vilka kriterier man har använt för att bedöma om en person är utlänning eller inte. Man talar om att man har gjort de här bedömningarna med allmänna observationer och en mångsidig analys och en helhetsbedömning. Men man säger inte rakt ut hur man har fäst uppmärksamhet vid det språk en person talar, eller personens hudfärg eller övrigt beteende.

Finns inte skäl att tro att polisen har gjort etnisk profilering

Enligt Robin Harms finns det inte skäl att tro att polisen har gjort etnisk profilering. Men så länge de inte öppnar upp kriterierna enligt vilka polisen stannar människor och gör övervakningen, så kvarstår frågan.

Vi har inte skäl att tro att man har gjort etnisk profilering, men när man inte klar definierar de här kriterierna så lämnar det frågan öppen.― Robin Harms

- Det är synd. Vi har inte skäl att tro att man har gjort etnisk profilering, men när man inte klar definierar de här kriterierna så lämnar det frågan öppen.

Diskrimineringsombudsmannens byrå och polisen ska starta upp ett samarbete kring polisens utlänningsövervakning. Robin Harms ser det som väldigt positivt.

- Jag har talat med den polis som har ansvarat för den här övervakningen. Vi har kommit överens om att vi ska träffas i augusti och ha ett möte tillsammans. Vi har också kommit överens om att vi ska delta nästa gång de ordnar någon form av utlänningsövervakning.

Läs också