Hoppa till huvudinnehåll

Så gör du med avfallet från sommarstugan

Sommarstuga i Karleby.
Sommarstuga i Karleby. Sommarstuga i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist villaliv

För sommarstugeägare har det betydelse om stugan finns på Stormossens, Ekorosks eller Botniarosks område. Vi redogör för skillnaderna.

Nu börjar sommarstugesäsongen snart vara i full gång. Vissa av oss kan samla på sig ganska stora mängder med avfall också ute på stugan.

Österbottens avfallshanterare, Stormossen, Ekorosk och Botniarosk har lite olika system vad gäller fritidsbostäderna.

Stormossen har nyckelkärl

Stormossen har hand om avfallshanteringen i Vasa, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs och Storkyro.

För fritidsbostäderna på området uppbär man årligen en eko-avgift på 11,31 euro. Till det tillkommer en avgift för den fasta bostaden, som varierar mellan 36 och 68 euro beroende på boendeform och i egnahemshus enligt hushållets storlek.

Med ekoavgifterna upprätthålls cirka 130 ekopunkter, 13 återvinningsstationer och kampanjinsamlingar.

Man har därtill installerat kring 30 så kallade nyckelkärl dit fritidsbostädernas invånare får kasta sitt brännbara avfall och sitt bioavfall.

- Man få lösa ut en nyckel till kärlen för 25 euro och då får man använda dem från maj till september, säger informationschef Nina Lindman.

Därtill betalar man en 20 euros nyckelpant som man får tillbaka då man returnerar nyckeln.

Stormossens informationschef Nina Lindman håller i krossat glas. Hon står brevid högar av krossat glas som ska bli jordfyllnad och grund för ett område för kompostjord vid Stormossen.
Nina Lindman. Stormossens informationschef Nina Lindman håller i krossat glas. Hon står brevid högar av krossat glas som ska bli jordfyllnad och grund för ett område för kompostjord vid Stormossen. Bild: Yle/Sofi Nordmyr nina lindman

Det är alltså fråga om en frivillig avgift som man betalar om man vill använda nyckelkärlen. Annars får man lov att ta sitt skräp med sig hem eller skaffa ett sopkärl och tömning till sommarstugan.

Vill man använda kärlen året runt är avgiften 50 euro.

Kunderna vill ha fler kärl

Lindman säger att man mestadels får positiv respons angående sitt system. Men varje sommar är det någon som tycker att det borde finnas fler nyckelkärl.

- Vi installerar ett nytt kärl nästan varje sommar, säger Lindman.

Ekorosk kör med öppna kärl

På Ekorosk är systemet som sagt ett annat. Där har man öppna kärl för fritidsbostäderna.

Karleby, Larsmo, Kronoby, Kaustby, Jakobstad, Pedersöre, Vetil, Nykarleby, Evijärvi och Kauhava tas om hand av Ekorosk.

Pia Grankvist, informatör på Ekorosk, berättar att det finns över 150 kärl för fritidsbostäderna på Ekorosks verksamhetsområde.

Överlag verkar kunderna vara nöjda, enligt Grankvists bedömning, men det finns också problem.

trasiga påsar förstör återvinningen.
Pia Grankvist. trasiga påsar förstör återvinningen. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén pia grankvist

Ett visst missbruk

- Vissa missbrukar kärlen eftersom de är öppna. Man lämnar allt möjligt vid kärlen, till exempel soffor och bastukaminer. Det är ofta samma kärl som det handlar om varje sommar, säger Grankvist.

Kärlen är till endast för bio- och energiavfall.

- Det blir så att när en lägger något dit tänker nästa person att de kan göra samma sak, säger Grankvist.

Men problemet är inte så pass stort att man funderat på att ändra sitt system.

- Det stora massan sorterar rätt.

Om man har en fritidsbostad på Ekorosks område avlägger man en obligatorisk avgift, som varierar beroende på hur långt man har till de öppna kärlen. Tömningsavgiften, som den kallas, är 10-25 euro per år beroende på avståndet mellan stugan och avfallskärlet.

Alla hushåll inom Ekorosks område ska betala en fast avgift för användningen av ekopunkter och återvinningsstationer. För sin fasta bostad betalar man en årsavgift mellan 46 och 71 euro beroende på hushållets storlek.

Om man också har sin fritidsbostad inom Ekorosks verksamhetsområde räcker det med att man betalar en fast avgift för att täcka bägge, plus den ovan nämnda tömningsavgiften.

Om man endast har en fritidsbostad inom området är den fasta avgiften 16 euro per sommar. Till det tillkommer tömningsavgiften.

Varför måste jag betala?

En del klagar också över att de måste betala en avgift trots att de inte använder sin stuga värst aktivt.

- Men allt vi gör idag skapar avfall och 10-25 euro per år är ingen stor summa för ordnad avfallstransport, som täcker alla områden med fritidsbostäder, säger Grankvist.

Roope-Botnia samlar in skrot
Båten Roope Botnia från Håll skärgården ren brukar hämta upp avfall från sommarstugorna varje sommar. Roope-Botnia samlar in skrot Bild: YLE/ Markus Bergfors roope-botnia

Kundkort på Stormossen

En annan skillnad mellan Ekorosk och Stormossen är att hushållen på Ekorosks område får föra obegränsade mängder med avfall till återvinningsstationerna utan extra kostnader.

På Stormossen har man ett system med kundkort. Man får ett kundkort när man betalar eko-avgiften.

- Med kortet får man sex gratisbesök för hushåll och två för sommarstugan, säger Nina Lindman.

Lindman säger att det är en stor del av hushållen som klarar sig utan att behöva besöka dem en sjunde gång.

- Dessutom finns det olika sorts avfall och en stor del är sånt som inte förbrukar ens gratisbesök.

En av orsakerna till att man började använda systemet med kundkort var att man upplevde att hushållen behandlades orättvist i jämförelse med företagen.

Företagen betalade inte, och betalar inte nu heller, någon eko-avgift.

- Men i och med det system som vi nu har betalar företagen varje gång de kommer med avfall och de har inga gratisbesök, säger Lindman.

Varje sommar brukar också båten Roope Botnia, från Håll Skärgården Ren, hämta upp metall- och elektronikskrot i Vasa skärgård i samarbete med Stormossen.

Botniarosks alternativ

Botniarosk har hand om avfallshanteringen i Närpes, Kaskö, Kristinestad, Kurikka, Östermark, Bötom, Storå och Kauhajoki.

På deras område är eko-avgiften mellan 24,80 och 47 euro beronde på hushåll. Om du har en fast bostad och en fritidsbostad på området tillkommer en avgift på 13,60 per år för fritidsbostaden.

Har du endast en fritidsbostad på området betalar du en eko-avgift på 17,36 per år.

Till Botniarosks återvinningsstationer är det inte fritt fram att föra vilket avfall som helst utan extra avgifter. Vissa sorters avfall omfattas av eko-avgiften medan andra kostar och det finns en gräns för hur mycket avfall man får dumpa.

För fritidsbostädernas avfall finns olika alternativ. Man kan skaffa ett eget avfallskärl eller ett gemensamt med någon granne.

Sommarstugeägare kan också året runt lämna sitt brännbara avfall till återvinningsstationerna under deras öppettider mot en liten avgift.

Låsförsedda kärl

Men det finns också, likt Stormossen, möjlighet att lösa ut en nyckel till låsförsedda kärl. De låsförsedda kärlen är i första hand avsedda för kunder vars stuga inte ligger intill någon bilväg och som vistas sporadiskt på sin stuga.

Låsförsedda kärl för de sommarboendes brännbara avfall finns vid 22 av bolagets ekopunkter. Kärlen är tillgängliga dygnet runt. För användningen av avfallskärlen betalas en årsavgift i samband med ekoavgiften på hösten.

År 2016 är årsavgiften 49,60 euro. Där tillkommer också en nyckelpant på 20 euro.

Man konstaterar också att det givetvis är möjligt att lägga avfallet i hemmets avfallskärl om sommarstugan ligger rätt nära.

Uppdaterad kl. 11.15 med information om Botniarosk.

Läs också