Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad skuldsätter sig alltmer

åbo stad
Stadsfullmäktige diskuterade på måndagen revisionsnämndens rapport gällande år 2015. åbo stad Bild: Yle/Andy Ödman åbo fullmäktige,Åbo

De senaste åren har centrala delar av Åbo stads verksamhet flyttats över till koncerner. Staden och dess koncerner har lån för nästan 1,27 miljarder euro, eller 6 827 euro per Åbobo.

Stadsfullmäktige diskuterade på måndagen revisionsnämndens rapport över fjolåret, och undrade varför man inte tydligare har diskuterat hela Åbokoncernens skulder. Man är orolig över skuldspiralen, men också över dyra investeringar, dåliga lånevillkor och långa vårdköer.

Niina Ratilainen (Gröna) lyfte upp frågan om dagvård på svenska, där en mycket stor del av dagvården är köptjänster. Det har gjort det svårt för svenskspråkiga familjer att få dagvård nära sitt hem, och många gånger har familjens barn fått plats på olika ställen.

I rapporten finns också en oro över att alla som behöver äldrevård på svenska inte får det eftersom det är brist på svenskspråkig vårdpersonal. Nämnden har redan tidigare påpekat problemet, och man upprepade nu sin oro.

Stadsfullmäktige antecknade revisionsnämndens rapport för 2015 för kännedom, och kräver att stadsstyrelsen besvarar de frågor som rapporten gett upphov till.

Fullmäktigemöte i Åbo 20 juni 2016.
Stadsfullmäktigemöte i Åbo den 20 juni. Fullmäktigemöte i Åbo 20 juni 2016. Bild: Yle / Linus Hoffman åbo stadsfullmäktige