Hoppa till huvudinnehåll

Kungsgårdsskolans elever i Esbo kan få efterlängtad ny skolbyggnad

Kungsgårdsskolan i Esbo
Kungsgårdsskolan finns i Köklax i västra Esbo. Kungsgårdsskolan i Esbo Bild: YLE Victoria Wirén kungsgårdsskolan

Eleverna i Kungsgårdsskolan i Köklax ska få en ny skolbyggnad 2019. Det föreslår lokal- och bostadssektionen i Esbo stadsstyrelse. Skolan har väntat på nya lokaler i över tio år.

Den nya skolbyggnaden skulle också bli ett hem för daghemsbarnen.

Sektionen föreslår att den byggs på Kurtbyvägen 40-42 nära den nuvarande skolan och daghemmet. Prislappen för den nya byggnaden föreslås vara högst 15 miljoner euro.

Den gamla skolbyggnaden är skyddad, i dåligt skick, trång och oändamålsenlig. Staden ska försöka hitta nya användningsområden för byggnaden, såsom ett bibliotek, en ungdomsgård, eller ett invånarhus.

Kan tas i bruk 2019

Kungsgårdsskolan är redan i dag i akut behov av större lokaler. Den nya skolbyggnaden ska enligt planer tas i bruk i augusti 2019.

Planeringen av byggnaden kan börja i augusti i fall stadsfullmäktige godkänner projektplanen. Byggandet kan i så fall inledas i början av 2018.