Hoppa till huvudinnehåll

Motion, konstämnen och bättre inlärningsförmåga

Någon spelar schack.
Någon spelar schack. håltimmen: hjärna och inlärning - del 1

Man kan öka hjärnans kapacitet genom att syssla med musik och att vara fysiskt aktiv gör gott för koncentrationsförmågan. I de här avsnitten av Håltimmen diskuterar vi stöd för inlärning, hur skolelever kan uppmuntras till att röra på sig mera och hur man kan främja ungas intresse för konst och kultur.

Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska. Det är producerat åren 2009-2011.

Hjärna och inlärning

Att lyssna på musik förbättrar inlärningen. Lyssnadet, och i synnerhet utövandet av musik aktiverar stora områden i hjärnan. Det leder till att dessa områden vidgas vilket skapar större kapacitet. Musik påverkar också sinnesstämningen och en positiv sinnesstämning har stor betydelse för inlärningen.

I programmet får vi höra om hur hjärnan fungerar och hur man kan förbättra inlärningsförmågan. Det är bra för elever att varva kunskapsämnen med motion och olika konstämnen för att må bra och hålla hjärnan i trim.

Hjärna och inlärning - inlärningssvårigheter

Här får vi träffa Ilari som haft svårt att lära sig läsa. Ilari hade svårt att koppla bokstäver med ljud och han kände sig omotiverad till läsandet. Men efter en period av specialundervisning gjorde han stora framsteg.

Viljan att lära sig är a och o för koncentrations- och inlärningsförmågan. Men det finns också annat som kan påverka inlärningen, så som dyslexi. Vart tionde barn drabbas av olika lässvårigheter medan ungefär en procent lider av ärftlig dyslexi. I programmet diskuteras hur orsaken till lässvårigheter kan utredas och hur man kan stöda inlärningen.

Välmåga - eleven tränar

En del elever kan uppleva att motion inte är roligt och det är alltför vanligt att inte röra på sig tillräckligt. Men i Jyränkö skola i Heinola har man satsat på motion, och det har inte kostat skjortan. Med mångsidiga lekar och en titt i de gamla redskapsförråden har man redan kommit bra igång. I Jyränkö skola har man lyckats inspirera till och med de minst sportintresserade till att motionera.

Motion i skolan ger hälsa, gott humör och gemenskap. Fysisk aktivitet stöder även koncentration och inlärning. Det rekommenderas att skolelever rör på sig 1,5-2 timmar om dagen. Det är viktigt att alla får hitta en motionsform som de tycker om.

Färdighets- och konstämnen - känslostorm

Skådespelaren Jari Forsman leder projektet Tunnemyrsky (känslostorm) som går ut på att ungdomar får göra konst i form av kortfilm. Många av deltagarna bor i ungdomsvårdsskolor och har ofta svåra livserfarnheter i bagaget. Projektet Tunnemyrsky är ett sätt att stöda de ungas förmåga att uttrycka sig och samarbeta.

Färdighets- och konstämnen - SAKUstars

Förbundet SAKU jobbar för yrkesskolors kultur- och idrottsverksamhet. I inslaget får vi följa med yrkesskoleelever som deltar i tävlingen SAKUstars med sång- och dansnummer. Det är en tävling i skapande ämnen med låg tröskel där det viktiga är att de unga vågar delta. Med SAKUstars vill man motivera eleverna och bygga upp gemenskap. Det kreativa kunnandet och modet man får genom att tävla förbereder också de unga för arbetslivet.