Hoppa till huvudinnehåll

Motstridiga besked: Romu Keinänen får jonej av Raseborg

Bil skrotas hos Romu Keinänen.
Den totala mängden avfall som behandlas skulle höjas från nuvarande 25 000 ton till 56 000 ton per år. Bil skrotas hos Romu Keinänen. Bild: Yle/Robin Holmberg romu keinänen,Raseborg

Det ser ut som om Regionförvaltningsverket från Raseborgshåll kan få in motstridiga omdömen om skrotverksamheten i Karis. Romu Keinänen borde inte få utöka sin verksamhet anser miljö- och byggnadsnämnden men nu föreslås stadsstyrelsen däremot ge grönt ljus för en utvidgning.

Romu Keinänen på Svetsarvägen i Karis vill behandla betydligt mera skrot än tidigare och har därför lämnat in en ansökan om ett nytt miljölov. Regionförvaltningsverket har bett om att få ett utlåtande av både Raseborgs stad och av Raseborgs miljövårdsmyndigheter.

"Företagaren åtgärdar bullerproblemen"

Enligt beredningen inför stadsstyrelsens möte (22.6) kommer Romu Keinänen att lyckas råda bot på bullerproblemen tack vare de åtgärder som företagaren presenterar i sin ansökan till Regionalförvaltningsverket.

Enligt ansökan ska företagaren förkorta verksamhetstiden med en timme under vardagar. Dessutom ska skrotföretagaren förbättra bullerskydden så att staketen höjs från 2,3 meter till åtminstone 3 meter. Mot bosättningen intill skulle bullerskyddet höjas upp till 6 meter.

Nej från miljövårdsmyndigheter

Miljö och byggnadsnämnden anser däremot i sitt utlåtande att bullret från Romu Keinänen är ett problem och att företagaren inte borde beviljas nytt miljölov.

Grannar till skrotföretaget Romu Keinänen i Karis har en längre tid redan visat missnöje med bullret från skrotningen. Därför har skrotföretagaren gjort upp en plan för att dämpa bullret.