Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektörens förslag om Tolkis skola gick igenom

Barackerna har flyttat på sig.
Tolkis skolas elever kan kanske flytta ur barackerna till hösten 2018. Barackerna har flyttat på sig. Bild: Yle/Benjamin Helling tolkis skola

Enligt beslutet ska en svenskspråkig skolenhet bevaras i Tolkis väster om Borgå.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå för stadsfullmäktige att livscykelprojektet i Tolkis genomförs enligt stadsdirektörens ändrade beslutsförslag.

Stadsdirektören tillade följande ord till sitt beslutsförslag ”dock så att man i Tolkis bibehåller en svenskspråkig skolenhet.”

Stadsstyrelsen föreslår alltså stadsfullmäktige att det i Tolkis byggs som nybygge en tvåseriers skola och lokaler för förskoleundervisning. Lösningen utgår från 12 grupper för grundläggande utbildning och en förskola med två grupper. Antalet elever är totalt 240, medan eleverna i förskolan är 42 (48).

Ingen gymnastiksal

I motionsundervisningen använder skolan helt allaktivitetshuset i Tolkis. I stället för salen byggs lokaler för teknisk slöjd. Lokalerna för grundläggande utbildning och förskoleundervisning reduceras i relation till elevantalet.

Utgångspunkten är att skolans programyta är 1 675 m² och förskolans 284 m² samt bruttoytan totalt 2 915 m². Projektets investeringskostnader är enligt lokalitetsledningens preliminära kostnadsberäkning 8 367 000 euro. Investeringskostnaden blir tydligare efter detaljerade förhandlingar med byggföretaget.

Projektet ska bli färdigt i juni 2018.

Principerna för användning av nybygget, användning av den nuvarande skolan i Tolkis och eventuellt behov av att daghem avgörs i samband med att man behandlar och beslutar om helheten för bildningsnätet. En svenskspråkig skolenhet ska där ändå finnas, enligt beslutsförslaget.