Hoppa till huvudinnehåll

Svenska elever i Tolkis kan få begagnad skola

Ryggsäckar på golv i skola
Varken de svenska eller de finska eleverna i Tolkis vet var de slänger ryggsäcken år 2018. Ryggsäckar på golv i skola Bild: Yle/ Hanna Sjöström skola

Tolkis i Borgå bör ha en svenskspråkig skola, anser stadsstyrelsen. Men var den ska finnas är oklart. Ett alternativ är att göra nybygget till en finsk skola och flytta de svenska eleverna till gamla Tolkkisten koulu.

Stadsstyrelsen i Borgå anser att Tolkis ska få ett nytt skolhus för 240 elever och drygt 40 förskolebarn. Dessutom finns nuvarande Tolkkisten koulu, vars äldsta del måste rivas på grund av skador i konstruktionerna. Den nyare delen är tio år gammal.

Det är ändå oklart hur de svensk- och finskspråkiga eleverna ska placeras: ska det nya huset bli tvåspråkigt eller kanske finskspråkigt?

Nygammal skola för svenska elever?

Ett alternativ är att de svenskspråkiga eleverna tar över den gamla finska skolan. Den nya fastigheten skulle vara lämplig storlek för de drygt 200 finskspråkiga elever i Tolkis.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) ser det i det här skedet ut som om de svenska eleverna inte får en ny skola, utan en begagnad. Han påpekar ändå att det slutliga beslutet inte är fattat.

- Åsikten som nu förlorade [i styrelsen] var att man skulle ha sagt ut att man sätter både svenska och finska elever i nybygget. Personligen tycker jag att man borde ha gjort det klart. Men det är fullmäktige som fattar beslutet.

Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) i Borgå
Matti Nuutti. Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén matti nuutti

Nuutti: Bildningsnämnden den sakkunniga instansen

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ville att styrelsen inte i det här skedet tar ställning i frågor kring språket. Det gick emot bildningsnämndens åsikt och rörde upp en debatt om bildningssidans sakkunskap åsidosätts.

Stadsstyrelsen tog bildningsnämndens åsikt i beaktande åtminstone till en del.

- Stadsstyrelsen tyckte ändå att bildningsnämnden är en sakkunnignämnd som har bästa kännedomen om själva verksamheten och det var en orsak till att det slutliga beslutet blev som det blev, förklarar Nuutti.

Stadsfullmäktige i Borgå väntas ännu i juni ta ställning till hur den nya skolan i Tolkis ska se ut.