Hoppa till huvudinnehåll

På Kimitoön har personalen tid

Emilia Sandell och Taina Lintula
Kimitoöns äldreomsorg får beröm i färsk enkät. På bilden hälsovårdare Emilia Sandell-Westerlund och Taina Lintula som intervjuades i samband med en artikel om uppskattad hemvård på Kimitoön i mars 2015. Emilia Sandell och Taina Lintula Bild: Yle/Monica Forssell hemvården i kimito

Äldreomsorgschef Eva Manlius är nöjd. Resultatet för den årliga äldreomsorgsenkäten är analyserat och på en skala från 1 till 5 landar medeltalet på drygt 4.

- Det är ett jättefint betyg, säger Eva Manelius. Jag har nog vetat att vi ger en god vård här men det här är en bekräftelse på det.

Eva Manelius på sitt kontor.
Eva Manelius är nöjd med resultatet. Eva Manelius på sitt kontor. Bild: Yle/Monica Forssell eva manelius

- Enligt det betyg kunderna ger bemöter personalen klienterna på ett berömligt sätt och klienterna är nöjda med den vård de får. Jag är jätteglad eftersom det ju är det som är vår uppgift, att ge ändamålsenlig vård åt våra klienter, förklarar Eva Manelius.

Superpersonal på Kimitoön

Gällande hemvården har klienterna bedömt vården, personalens bemötande, möjligheter att påverka vårdens innehåll, hur lätt det varit att nå personalen, hur mycket tid personalen gett, om hjälpen nått fram i rätt tid, hemsjukvården, matkvaliteten och måltidsrutiner samt servicen som helhet.

Högst betyg får personalens bemötande med 4,3.

På kommunens äldreboenden har klienterna bedömt vården, personalens bemötande, maten, möjlighet till privatliv och daglig sysselsättning på avdelningen. Också vid de olika boendena får personalens bemötande över 4 i vitsord.

Sysselsättningen en utmaning

Sämst vitsord ger klienterna för den dagliga sysselsättningen på avdelningarna.

Gula och blå stickingsnystan i en korg
Gula och blå stickingsnystan i en korg Bild: YLE / Marcus Rosenlund äldreomsorg,handarbeten (produkt)

Till exempel på Silverbacken i Västanfjärd får sysselsättningen bara vitsordet 2,2.

- Den dagliga sysselsättningen på avdelningarna är en utmaning, medger äldreomsorgschef Eva Manelius, men påminner samtidigt om att det förekommer en hel del sysselsättning som varken anhöriga eller klienter kanske uppfattar som direkt sysselsättning. Pysselstunder är nämligen rätt så sällsynta men det förekommer däremot regelbundna samtal, sångstunder, tidningsläsning och så vidare.

Minnet kanske också sviker någon gång.

- Varken våra anhöriga och eller våra klienter kommer alla gånger ihåg vad de gjort på förmiddagen eller kanske fem minuter tidigare. Där behöver vi bli bättre på att informera anhöriga om vad vi gjort, resonerar Manelius.

”Vi ger tillräckligt med tid åt våra klienter”

Det som gör Eva Manlius mest glad är att så många upplever att personalen har tillräckligt med tid för dem.

- Ensamheten bland våra äldre är ett stort problem. Man har kanske mist sin livskamrat och vänner går bort. Att vi ger tillräckligt med tid åt våra klienter tycker jag är vårt största plus.

Enligt Eva Manlius finns det inget enhetligt system för uppföljning inom äldreomsorgen i Finland. Därför går det inte heller att jämföra Kimitoöns resultat med andra kommuners.

Jämför man med kommunens egna enkäter från tidigare år kan man enligt Manelius konstatera att resultatet hållit en hög nivå hela tiden.

Jämför man år 2014 med år 2015 har vitsordet för maten stigit en aning. Men så satsar ju också Kimitoön lite extra på de äldres mat.

- Det har ju också satsats på anpassad mat för äldre och de har fått påverka matsedeln, säger Manelius.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland