Hoppa till huvudinnehåll

Våtmarken i Täktom fick tillstånd

Täktbukten i Hangö.
Täktbukten i Hangö har vuxit igen på grund av övergödning. Täktbukten i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,täktbukten,badstränder,hav

Den nya våtmarken i Täktom i Hangö har nu fått tillstånd att byggas av Hangö stad. Den nuvarande våtmarken renar inte vattnet till Täktbukten tillräckligt bra.

År 2011 anlades en första våtmark invid flygfältet i Täktom. Men den är inte tillräckligt stor och effektiv och klarar inte av att rena allt vatten som rinner vidare till Täktbukten.

Därför behövs en våtmark till för att förbättra vattenkvaliteten. Täktbukten har under en lång tid blivit övergödd.

Det är föreningen Täktominlahden hoitoyhdistys ry som ska ta hand om våtmarkens skötsel.

Stadsstyrelsen i Hangö beviljade på sitt möte 20.6 tillstånd för att våtmarken anläggs på stadens mark.

Om markområdet senare behövs till annat har staden rätt att avlägsna våtmarken från området. Staden upprättar också ett avtal om nyttjanderätt med föreningen.