Hoppa till huvudinnehåll

Savon Sanomat: Dyrare än förr att besöka privatläkare

Läkare för anteckningar
Läkare för anteckningar Bild: Wesley Wilson hälsovårs

Det har blivit allt dyrare att besöka privatläkare. Samtidigt har priserna på läkartjänsterna stigit snabbare än inflationen, rapporterar Savon Sanomat.
Priserna har stigit mest hos psykiatriska mottagningar, där priset stigit med 28 procent.

Ökningar i priset skedde även inom allmänläkar- och gynekologibesök, där priserna ökade med 22 procent. Priset på barnläkarbesök ökade med 23,5 procent.

Fpa-ersättningarna har inte höjts i samma takt med läkararvoden. På 1990-talet ersatte Fpa ännu 40 procent av besök hos en privatläkare, medan det år 2012 bara var 22 procent.

"Konkurrensen liten"

Fpa:s forskare Ulla Tuominen tror att priserna har stigit så mycket på grund av att konkurrensen mellan privatläkartjänsterna i Finland är liten.

Social- och hälsovårdsministeriets medicinalråd Timo Keistinen tror däremot att priserna stigit på grund av utvecklandet av tjänsterna och läkarstationerna. De allt större och mer internationella läkarstationerna har mycket mera kostnader än de mindre läkarstationerna förr i tiden. Pengarna går till både utrymmen och investerare.

En knapp tredjedel av finländare besöker privata läkarmottagningar minst en gång om året.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes