Hoppa till huvudinnehåll

Akutvårdsläkare: Helikopter är klen kompensation för förlorad fulljour

Pete över Vasa.
Pete över Vasa. Bild: YLE/Rolf Granqvist läkarhelikopter

Helikoptern var väntad, säger ansvariga akutvårdsläkaren Taneli Väyrynen i Vasa. Den är ett steg i centraliseringen av sjukvården och nedmonteringen av Vasa centralsjukhus.

Taneli Väyrynen är överläkare i medicinsk akutvård och ansvarig läkare för akutvården på Vasa centralsjukhus.

Väyrynen är inte överraskad över beskedet att man vill stationera en helikopter i Seinäjoki.

- Det var väntat. Justitieombudsmannen har konstaterat att det finns brister i Österbotten trots att alla ska ha rätt till jämlik akutsjukvård och tillgång till räddningshelikopter, säger Väyrynen.

Påföljd av jourförordningen

Väyrynen ser framför allt ansökan om en läkarhelikopter som en naturlig påföljd av den nya jourförordningen. Han anser att den är ett steg i centraliseringen av vården. I framtiden ska vården av svårt sjuka eller skadade patienter koncentreras till sjukhusen med fulljour.

- Det vill säga till Seinäjoki och inte till Vasa, säger Väyrynen.

Hans Frantz.
Hans Frantz. Hans Frantz. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Vasa sjukvårdsdistrikt,hans frantz

Frantz är inte förvånad

Hans Frantz som är ordförande ordförande för styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt är inne på samma linje.

- När det blev klart vilka sjukhus som förslås få fulljourstatus och det framgick att Seinäjoki är ett av dem, men inte Vasa, då tänkte jag för mig själv att snart anhåller Seinäjoki om en helikopter, säger Hans Frantz.

En dator och annan teknisk utrustning i en bil som ska leda ambulansarbetet.
En dator och annan teknisk utrustning i en bil som ska leda ambulansarbetet. Bild: Yle /Pia Santonen hsn

Längre transportsträckor

Behovet av prehospital läkarvård kommer att bli större och transportsträckorna längre säger Väyrynen.

- Vi har ett täckande nät av jourverksamhet på centralsjukhusen, men i framtiden blir det glesare om den nya jourförordningen förverkligas som planerat, säger Väyrynen .

Det kommer att dröja längre innan patienten får läkarvård.

- En läkarhelikopter är ett sätt att försäkra sig om att patienterna klarar sig när man drar in jourer. Läkaren kan snabbt ta sig till patienten för att inleda läkarvården. Men det kan inte ersätta en sjukhusjour på nära avstånd från patienten, säger Väyrynen.

Helikoptern borde placeras i Vasa

Hans Frantz anser att Vasa vore bättre lämpat som placeringsort för läkarhelikoptern jämfört med Seinäjoki.

- Dels har vi en vidsträckt skärgård och vårt sjukhus befinner sig på längre avstånd från universitetssjukhusen, säger Frantz.

Huvudingången för Vasa centralsjukhus
Huvudingången för Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vasa centralsjukhus,Vasa sjukvårdsdistrikt,närbild

Vasa centralsjukhus krymper

Väyrynen säger att det i förlängningen kan betyda att expertisen på Vasa centralsjukhus krymps ner.

- Framtiden för Vasa centralsjukhus ser inte ljus ut om jourförordningen genomförs så som man presenterat den, säger Väyrynen.

I dag har man i Vasa kompetens att vårda också svårt skadade patienter. Det är främst patienter i behov av neurokirurgisk vård som förs till universitetssjukhuset i Tammerfors. Genom att använda sig av telekonsultationer kan man effektivt ge vård i samråd med universitetssjukhusen. Därför skulle inte en fulljour i Vasa kräva att man även har specialiserad jour i neurologi.

- Jouren fungerar mycket bra i dag och håller en hög nivå mycket nära den vårdnivå som fulljour innebär. Om vi blir utan fulljour skulle också intensivvården och operationerna krympas ner betydligt. Det innebär märkbara begränsningar vad det gäller att skola unga läkare och det skulle bli svårt att rektytera läkare som vill specialisera sig, säger Väyrynen.

Hjärtkirurger opererar
Hjärtkirurger opererar Bild: Yle/Sofi Nordmyr hjärtkirurger

Läkaren ut till patienten

Främsta nyttan med läkarhelikoptrar är att föra läkare ut till patienterna så att man snabbt kan påbörja prehospital läkarvård. Väyrynen säger att man har undersökt vilka patienter som har nytta av en prehospital läkarvård, men att resultaten är inte så enkla att tolka.

- Det är svårt att utläsa hur stor nyttan är i förhållande till kostnaderna. Och det är svårt att tolka hur olika grader av akutvård inverkar på hur patientens mående.

- Främst är det mycket skadade patienter som drar nytta av både snabb läkarvård och snabb transport till sjukhus, säger Väyrynen.

Ekonomiskt ohållbart

Väryrnen säger att problemet med den tidigare räddningshelikoptern Pete var att den endast var sjukvårdsdistriktets egen.

- Det var mycket svårt att få ihop tillräckliga läkarresurser för att bemanna helikoptern och det var även ekonomiskt problematiskt.

Väyrynen säger att en utredning som gjordes i England 2003 visar att en läkarhelikopter som sköter traumapatienter behöver ett befolkningsunderlag på tre miljoner människor för att vara ekonomiskt bärkraftigt.

Avtal med Umeå

Hans Frantz säger att man redan har ett intentionsavtal med landstinget i Västerbotten som gör det möjligt att använda räddningshelikoptern från Umeå.

- Det föreligger inga hinder att använda sig av den. Det är bara att köra igång samarbetet, säger Frantz.

Frantz säger att det knappast blir aktuellt att använda den svenska helikoptern i Österbotten om en läkarhelikopter placeras i Seinäjoki.

- Om helikoptern i Seinäjoki blir verklighet så är det nog den som kommer att användas i första hand. Umeå blir nog en andra rangens lösning,

Ambulans
Ambulans Bild: Yle/Tove Virta ekenäs sjuktransport

Ambulansteam mera effektivt än helikopter

Taneli Väyrynen anser att ett ambulansburet akutläkarteam som skulle betjäna Vasa med omnejd effektivt och ekonomiskt bärkraftigt. Man kunde följa Björneborgs modell där dejourerande akutläkare konsulterar ambulanspersonal per telefon och även följer med ambulansteamet ut till patienten.

- En räddningshelikopter är trots allt en klen tröst för att kompensera ett sjukhus med fulljour, säger Taneli Väyrynen.

Hans Frantz har inte gett upp hoppet om en fulljour i Vasa och arbetet pågår hela tiden.

- Vi måste göra allt vi kan för att få behålla fulljouren.

Anser du att helikoptern är en del i att montera ner vården i Vasa? Eller vill man ärligt förbättra akutsjukvården i Österbotten?

- Det är verkligen svårt att säga. Hela frågan om helikoptrarna har stötts och blötts många gånger om. Men risken är att förslaget med en helikopter i Seinäjoki blir verklighet och det är klart att det är en bit i det stora spelet, säger Hans Frantz.

Strand: Sluta älta och arbeta i stället!

Joakim Strand (SFP) riksdagsledamot och fullmäktigeordförande i Vasa välkomnar en läkarhelikopter till Österbotten. Han har vid många tillfällen påpekat vikten av att läkarhelikopter skulle placeras i regionen och speciellt att den skulle finnas tillgänglig för Kustösterbotten.

Men Strand vill inte att man skjuter ner helikoptern och att man kaller det ett argument för att kompensera att Vasa centralsjukhus skulle förlora den fullskaliga jouren.

- Nu hjälper det inte att vi håller på och ältar den saken och offentligt talar om hur allt plötsligt skulle försvinna härifrån för det stämmer inte. Vi jobbar dygnet runt för att vi ska ha en full och omfattande jour på Vasa centralsjukhus.

Strand hoppas att också sjukhusets ledning går ut med budskapet att man jobbar för fullt för att behålla Vasa centralsjukhus som det är idag.

- Om vi håller på och ältar det här är risken stor för att många läkare söker sig bort före vi ens vet vad vi har för status i framtiden. Nu ska all fokus läggas på att Vasa centralsjukhus är ett starkt och mångsidigt sjukhus också i framtiden.

Strand säger att man hjälper inte Vasa centralsjukhus genom att motarbeta att läkarhelikoptern placeras i Seinäjoki.

Uppdaterad 30.6.2016 kl 11.46 med kommentar av Joakim Strand (SFP)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten