Hoppa till huvudinnehåll

Vanda kände sig missförstådd – förnyade varumärket

Vandas varumärkesbok.
Så ser det nya visuella uttrycket för Vanda ut. Vandas varumärkesbok. Bild: Vandas varumärkesbok. vanda,varumärken,reklam (marknadsföring)

Vanda har förnyat sitt varumärke medan Helsingfors håller på att göra det. Esbo profilerar sig som en innovationsstad och lade nästan 90 000 euro på marknadsföringen av det i fjol.

Vanda beslöt i fjol att förnya sitt varumärke. I samband med det fick staden en ny logo och ett nytt visuellt uttryck.

– Vi ville genom förnyelsen förmedla att staden är avspänd, ärlig och lätt att närma sig, säger Vandas informationsdirektör Päivi Rainio.

Rainio säger att staden före förnyelsen gav ett splittrat intryck.

– Vi vill att Vanda ser likadant ut överallt. Förr fanns till exempel skilda varumärken för stadens museer och gymnasier. När det finns en enhetlig stil minns människor den bättre.

"Vanda klarade sig dåligt i imageundersökningar"

Staden anlitade kommunikationsbyrån Owal Group för varumärkesarbetet. Det kostade omkring 55 000 euro.

– I olika undersökningar om städers image klarade sig Vanda dåligt och det kändes som att staden blev missförstådd. Vi anlitade konsulter för att de ska hjälpa till att definiera oss och vad staden ska lyfta fram, säger Rainio.

Men kan en konsult förändra stadens image?

– Vi hoppas förstås att den här förnyelsen kan påverka hur människor ser på oss, säger Rainio.

I olika undersökningar om städers image klarade sig Vanda dåligt och det kändes som att staden blev missförstådd.― Päivi Rainio, Vanda

Kommunikationsbyrå formulerade Esbos huvudbudskap

I Esbo kretsar mycket av marknadsföringen utåt kring konceptet Espoo Innovation Garden. Staden vill profilera sig med innovationer och satsar internationellt. All information om Innovation Garden finns enbart på engelska.

– Vi behöver nya företag och investeringar och därför har vi skapat Espoo Innovation Garden. Det är ett varumärke som byggs tillsammans med små och stora företag i området, forskningsanstalter och Aalto-universitetet, säger Marjut Gerkman, marknadsförings- och kommunikationschef i Esbo.

Konceptet lanserades för några år sedan. Under fjolåret köpte staden tjänster av kommunikationsbyrån Cocomms för nästan 90 000 euro för att marknadsföra och utveckla varumärket Espoo Innovation Garden.

Det är alltid svårt att mäta resultat eftersom vi inte säljer någonting.― Marjut Gerkman, Esbo

– Vi måste ha material och reklamfilmer som är av hög kvalitet för att vi ska se intressanta ut. Cocomms har hjälpt oss att planera kommunikations- och marknadsföringsåtgärder. De har gjort vår grafiska planering, formulerat våra huvudbudskap och gjort videor, säger Gerkman.

Får ni valuta för de pengar ni lagt på det här?

– Det är alltid svårt att mäta resultat eftersom vi inte säljer någonting. Satsningen betalar sig om vi får nya företag eller investeringar. Under våren har vi ändå börjat följa med arbetskraftsstatistiken.

Kan ni säga att företag har etablerat sig i Esbo tack vare er kampanj?

– Vi hoppas att de etablerar sig. Om vi inte gör något vet de inte att vi finns.

Enligt Marjut Gerkman konkurrerar Esbo inte med övriga städer i huvudstadsregionen utan hon räknar upp Eindhoven, Berlin och Stockholm som Esbos största konkurrenter när det gäller företag och investeringar.

Förutom Innovation Garden marknadsför sig Esbo utåt inom kultur och idrott.

Här kan du se reklamvideon Espoo Innovation Garden.

Helsingfors behövde ett varumärke

Helsingfors har för första gången arbetat med att bygga upp ett varumärke av staden. Det arbetet har nu pågått i omkring ett år och har förutom stadens tjänstemän också involverat experter och vanliga invånare.

– Orsaken till att staden inte tidigare har arbetat med sitt varumärke är att man har tänkt att det vi gör ska tala för sig själv. Men samtidigt behövs ett varumärkeskoncept för att staden bättre ska kunna tävla om investeringar, turister och experter, säger Riikka Lahdensuo, en av de sakkunniga inom varumärkesprojektet.

Men det här är också en satsning på invånarnas välfärd. Vi vill skapa världens bästa vardag.― Riikka Lahdensuo, Helsingfors

Lahdensuo säger att arbetet med varumärket kan sammanfattas med att Helsingfors 2020 ska vara en stad där möten mellan människor och gärningar skapar möjligheter.

– Den första målgruppen för varumärkesarbetet är att få lokalinvånarna att känna sig stolta över sin stad genom att lyfta fram olika gärningar. I andra hand riktar vi oss till en internationell målgrupp.

Har hittills kostat 375 000 euro

Budgeten för varumärkesprojektet ligger på en halv miljon euro för åren 2014-2016. Arbetet startade i juni i fjol och under ett år har staden lagt 375 000 euro på projektet. 198 000 euro av den summan har gått till reklambyrån Kuudes kerros.

– Stadsstyrelsen ska få en rapport om varumärkesprojektet årligen och 2020 ska vi göra en större utvärdering.

Men vad vill staden ha ut av den här satsningen? Investeringar eller turister?

– Både och. Staden vill både ha investeringar och turister. Men det här är också en satsning på invånarnas välfärd. Vi vill skapa världens bästa vardag.

På vilket sätt är varumärkeskonceptet en satsning på välfärd?

– Det handlar om en bred definition av välfärd, om både social och teknologisk välfärd. Ett exempel är ett projekt i Fiskehamnen med olika smarta och teknologiska lösningar, till exempel när det gäller energiförbrukningen. Det handlar om ett gott liv och att berätta om det.

Alla tvåspråkiga kommuner fick frågan

- Svenska Yle frågade alla 33 tvåspråkiga kommuner på fastlandet vilka satsningar de gör när det gäller att marknadsföra och skapa ett varumärke av kommunen.

- Frågan ställdes i de flesta fall per telefon. Några kommuner svarade också per e-post.

- 27 kommuner har svarat på frågorna. Dessutom tillfrågades också samägda bolag som i vissa regioner gemensamt skapar ett varumärke för regionen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen