Hoppa till huvudinnehåll

Dyrare taxiresor och svårare att få bostadslån - här är lagarna som träder i kraft i sommar

Taxi
Taxi Bild: Hanna Poikolainen radiohuset

Taxiresorna blir dyrare, familjeåterförening görs svårare och närståendevårdare får rätt till ledighet. Bland annat de här lagarna träder i kraft på fredag.

Från och med 1 juli blir det i medeltal 1,2 procent dyrare att ta taxi. Förhöjningen syns i avgifterna för resa, väntetid och flygplatstillägg. Grundavgiften samt övriga tilläggsavgifter påverkas inte.

Maxpriserna för taxiresor justeras årligen och följer den allmänna kostnadsutvecklingen. Senaste gång höjdes priserna 2014.

Villkoren för bostadslån skärps

Från och med fredag får bankerna ett lånetak för bostadslån.

Härefter kan bankerna bara bevilja bostadslån för ett värde som uppgår till 90 procent av säkerheternas värde. I praktiken betyder det att låntagaren måste spara minst tio procent av bostadens pris själv.

Dörrhandtag, dörr och perngar.
Eget sparande blir en obligatorisk del av banklånet. Dörrhandtag, dörr och perngar. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen dörrar,dörrhandtag,bostadspolitik,bostäder,bostadslån,pengar,Lån

Vid köp av första bostad kan lånet uppgå till maximalt 95 procent av säkerheternas reella värde.

Läs också: Räntorna på bostadslån rekordlåga
Unga med bostadslån kan hantera pengar

Närståendevårdare får ledigt och familjevårdare får sköta flera patienter

Personer som sköter en anhörig hemma får från och med början av juli rätt till minst två lediga dagar per kalendermånad beoende på hur stort den anhörigas vårdbehov är. Närståendevårdaren får själv avgöra när och hur ledigheten tas ut och kommunerna måste ge ersättande vård under tiden.

Äldre person i rullstol.
Närståendevårdare som vårdar en anhörig dygnet runt har rätt till tre lediga dagar per månad. Äldre person i rullstol. Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund äldreomsorg,carl och carolina

Kommunerna måste också vid behov erbjuda närståendevårdaren utbildning samt välfärds- och hälsogranskningar.

Läs också: Henriksson: Mer rättvisa för närståendevårdarna

I den nya lagen förbättras också familjevårdarnas villkor.

Familjevårdare garanteras två lediga dagar per månad i stället för en dag som nu. Minimiersättningen för familjevård stiger till 775 euro i månaden.

Enligt den nya lagen får högst sex klienter vårdas i familjevård samtidigt, förutsatt att minst två kvalificerade vårdare bor i hemmet.

Svårare att få hit familjen

Amila fick sina barn till Finland.
Det är nästan omöjligt att få hit familjen för personer med uppehållstillstånd utan välbetalt jobb. Amila fick sina barn till Finland. Bild: YLE/Antti Lempiäinen. amila

På fredag träder också den nya lagen om familjeåterförening i kraft. I den förutsätts att personer som antingen åtnjuter internationellt skydd eller tillfälligt uppehållstillstånd måste kunna försörja sin familj för att en återförening ska kunna ske. Hittills har personer med internationellt skydd varit undantagna från det här kravet.

Villkoren för familjeåterförening skärps i enlighet med EUs direktiv.

Sovande föreningar sätts under lupp

Det finns omkring 2000 sovande föreningar i Svenskfinland. Bild: YLE/Malin Ekholm ansökningar

Lagen om företags- och samfundsregister uppdateras så att föreningar som inte har lämnat in obligatoriska uppgifter till Patent- och registerstyrelsen under de senaste 20 åren stryks ur registret. Samtidigt förtydligas och förenklas reglerna för hur föreningsregistret ska uppdateras och föreningar upplösas.

Flexibel beredskap genom snabba repövningar

Sedan gammalt måste värnpliktiga som kallas till repövningar få kallelsen senast tre månader före repövningen börjar. I den uppdaterade lagen, som träder i kraft 1 juli, kan armén frångå den här regeln när repövningar för att höja den flexibla beredskapen hålls. Undantag kan också göras om det finns behov av omedelbara repövningar på grund av förändringar i landets säkerhetsomgivning.

Snabbinkallade repövningar får hållas bara i undantagsfall och ersätter inte normala repövningar.

Slutrökt på balkongen

Tobakslagen skärps i mitten av augusti.

En kvinna tänder en tobak.
Rökning omges med allt flera förbud. En kvinna tänder en tobak. Bild: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT cigarettmärke

Alla smak- och dofttillsatser förbjuds. Förbudet gäller såväl cigaretter och löstobak som elcigarretter.

Tobaksaskar som säljs i Finland förses med både varnintgstext och bild.

Elcigarretter omfattas av samma förbud som övriga cigarretter.

Husbolag kan lättare än nu förbjuda rökning på balkongerna. Rökning i bil med passagerare under 15 år förbjuds också.

Tobakslagen träder i kraft 15.8, men i den ingår många olika övergångstider. Till exempel kan förbudet mot rökning på balkonger börja tillämpas först från början av år 2017.

Vägreklamen släpps fri

En förändring i landsvägs- och banlagen gör det lättare att sätta upp reklam vid vägarna. Från och med 15.8 behöver man bara anmäla till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) när man sätter upp reklam- eller informationsskyltar vid vägrenen. Tidigare har det här krävt lov av NTM-centralen.

Valreklam på lyktstolpar vid vägren.
Vem som helst får sätta upp reklam vid vägrenen. Valreklam på lyktstolpar vid vägren. Bild: YLE/Roy Fogde vägreklam

Tillfälliga valreklam eller information om evenemang eller bröllop befrias helt från alla formaliteter.

Reklam om affärsverksamhet på byggnader eller i byggnadens omedelbara närhet får också sättas upp utan lov eller anmälan. Reklamen måste ändå passa in i omgivningen och inte äventyra trafiksäkerheten.

Förändringen i landsvägs- och banlagen öppnar också upp för utomstående finansiering när vägar och banavsnitt byggs eller förbättras.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes