Hoppa till huvudinnehåll

von Schoultz fortsätter som styrman i Borgå

Biträdande stadsdirektören i Borgå
Fredrick von Schoultz är Borgås biträdande stadsdirektör ända till slutet av 2024. Biträdande stadsdirektören i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén fredrick von schoultz

Fredrick von Schoultz får fortsättning på sin post som biträdande stadsdirektör i Borgå. Däremot ska tjänsterna som bildningsdirektör samt social- och hälsovårdsdirektör lediganslås på nytt.

von Schoultz valdes efter omröstning i stadsfullmäktige i Borgå på onsdag kväll. Han fick 41 röster av 51.

von Schoultz nya direktörsavtal träder i kraft i början av 2018 och mandatperioden är sju år. Det betyder att han sitter på posten till slutet av år 2024. Direktörstjänster ska besättas senast ett år innan den pågående mandatperioden går ut.

Däremot ska tjänsterna som bildningsdirektör samt social- och hälsovårdsdirektör lediganslås på nytt. Det fanns inga lagliga grunder för att fylla posterna på viss tid, vilket Borgå stad tidigare planerade.