Hoppa till huvudinnehåll

Hotad fjäril fick nytt hem i Sibbo

Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma.
Forststyrelsen och Finlands miljöcentral har flyttat apollofjärilen till Sibbo med EU-pengar. Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma. Bild: Syke / Mikko Kuussaari liten apollofjäril,Mnemosynefjäril,mätarfjärilar

Den hotade mnemosynefjärilen, också kallad liten apollofjäril, har flyttats till Sibbo storskog.

Liten apollofjäril (Parnassius mnemosyne) har försvunnit från många områden då de traditionella betesmarkerna har minskat. Arten är fridlyst i hela Europeiska unionen och i Finland försöker man sprida fjärilen genom att flytta kolonier.

I början av juni flyttade Finlands miljöcentral tjugo fjärilar till Sibbo storskog och det är sannolikt att de har lagt en stor mängd ägg på sin nya boplats.

Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma.
Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma. Bild: Syke / Mikko Kuussaari liten apollofjäril,Mnemosynefjäril

Den varma våren och försommaren har varit bra för fjärilen. Hur väl den klarat sig på de nya områdena kan man ändå se först på sommaren om ett år.

Trivs också i Borgå

Mnemosynefjärilen kan hittas också i Borgå, dit den flyttades redan för 16 år sedan. Borgå och Somero i Egentliga Finland är de två platser på fastlandet där arten trivts bäst och förökat sig flitigt.

Den fridlysta fjärilen finns i större antal på Åland och i Åbolands skärgård. Liten apollofjäril fanns naturligt i Borgå och Sibbo senast i början av 1900-talet.

Trots sitt namn är liten apollofjäril en stor art. Vingspannet kan vara till och med 68 millimeter. Den har vita vingar med svarta markeringar.