Hoppa till huvudinnehåll

Niinistö och Putin diskuterade ekonomi, miljö och flygsäkerhet

President Sauli Niinistö skakar hand med Rysslands president Vladimir Putin i Gullranda den 1.7.2016.
President Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin President Sauli Niinistö skakar hand med Rysslands president Vladimir Putin i Gullranda den 1.7.2016. Bild: Mikhail Metzel/TASS All Over Pres Sauli Niinistö,Vladimir Putin,presidenter,handslag

Republikens president Sauli Niinistö och Ryssland president Vladimir Putin diskuterade under eftermiddagen om bilaterala och internationella frågor i Gullranda i Nådendal. Putin godkände Niinistös förslag att flygplan som flyger över Östersjön borde ha sin transponder påkopplad.

Efter ett par timmars diskussioner kom presidenterna till presskonferensen med omkring hundra journalister främst från Finland, men också från Ryssland.

President Niinistö sade på presskonferensen att han hade tagit upp flygsäkerheten på Östersjön. Problemet har varit att flygplan åker utan att ha sina transpondrar påkopplade. Det är en risk eftersom planen inte kan identifieras. Niinistö föreslog för Putin att man kunde komma överens om att de ska vara påkopplade.

President Putin lovade ta itu med saken när han kommer till Moskva. Ärendet tas upp då Rysslands och Natos samarbetsorgan möts i Bryssel.

Enligt Putin är det inte enbart ryska plan som flyger utan att transpondrarna är påkopplade. Också Natoplan åker utan transponder och dessutom, påpekade Putin att Natos flygplan kör dubbelt oftare över Östersjön.

Rysslands president Vladimir Putin sitter inomhus på gullranda tillsammans med Finlands presdient Sauli Niinistö.
På arbetsmötet diskuterades bland annat läget i och över Östersjön. Rysslands president Vladimir Putin sitter inomhus på gullranda tillsammans med Finlands presdient Sauli Niinistö. Bild: EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Vladimir Putin,Sauli Niinistö,Gullranda,presidenter

Dagens arbetsmöte avslutas med en arbetsmiddag, där också näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen deltar för Finlands del. Deras ryska ministerkolleger är vice finansminister Aleksej Lihatjev och naturresurs- och miljöminister Sergej Donskoj.

Giftavfallet i Krasnyj Bor

En bilateral fråga som Niinistö tog upp var den giftiga avfallslagret som finns i Krasnyj Bor och som påverkar alla människors liv kring Östersjön. Under middagen fortsätter diskussionerna och då är också miljöministrarna med.

Ekonomin kommer att behandlas noggrannare under middagen i kväll. President Putin talade om ekonomin och lyfte bland annat fram Rosatoms kärnkraftsprojekt i Finland.

Putin lät förstå att Finland lyder snällt vad EU besluter och har därför inte inte en egen linje när det gäller sanktionerna.

Globala förändringar kan man vänta sig när förhållandet till EU förbättras.― Rysslands president Vladimir Putin.

– Globala förändringar kan man vänta sig när förhållandet till EU förbättras, sade Putin.

Till det påpekade Niinistö att vi inte lyder någon, vi har själva varit med och skapat sanktionerna.

Förtroendeskapande åtgärder

Putin förhöll sig positivt till Niinistös förslag om att börja vidta åtgärder som ökar förtroendet mellan de olika parterna kring Östersjön. Putin sade på presskonferensen att frågan kommer att tas upp med Nato efter Natotoppmötet i Warszawa som hålls nästa vecka. Enligt Niinistö hade Putin många konstruktiva tankar om hur Minskavtalet om vapenvila i Ukraina kunder förverkligas.

President Sauli Niinistö tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin i Gullranda den 1.7.2016
Niinistö och Putin i Gullranda. President Sauli Niinistö tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin i Gullranda den 1.7.2016 Bild: EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Sauli Niinistö,Vladimir Putin,Gullranda,presidenter

Putin försvarade annekteringen av Krim med att säga att den skedde fredligt, utan blodsutgjutelse, utan skott och helt i enlighet med Krimbornas önska och i enlighet med internationell lag.

Putin berättade också att Ryssland kommer att skärpa sin dopinglagstiftning efter den senaste tidens skandaler.

Bilaterala avtal med Storbritannien och USA

Finland är också mycket aktivt gällande bilateralt försvarssamarbete med Storbritannien och USA, vilket är ett nytt drag. I likhet med Sverige, som har bilaterala försvarsavtal med Storbritannien och USA, har Finland gått in för samma linje.

Ett försvarssamarbetsavtal med Storbritannien har förberetts över ett år, och kommer eventuellt att undertecknas redan i Warszawa nästa vecka. Dessutom förbereds ett försvarssamarbetsavtal med USA.

De avtalen syftar till att skapa en gemensam stridsförmåga mellan parterna. Finland har tidigare bara har haft bilaterala försvarssamarbetsavtal med Sverige, men ändrar nu alltså den linjen.

I framtiden har Finland ett nära bilateralt samarbete med de två Natoländer som har den största försvarsbudgeten, och som bägge sitter som permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd.

Putin varnar för Nato

Putin sade att han inte förstår varför finländarna är rädda för Ryssland.

– Alla våra militära enheter har dragits bort från gränsen på ett 1500 kilometer brett område. Vi har inte gjort något sådant som skulle medföra oro för Finland trots att spänningen i världen och kring Östersjön har ökat, sade Putin.

Han påminde också finländarna för följderna av ett Natomedlemskap.

Internationella regler ger trygghet. För ett litet land lönar det sig att förlita sig på det internationella systemet.― Republikens president Sauli Niinistö.

– Det skulle innebär att Finlands försvarsmakt inte längre skulle vara självständig, utan en del av Nato som skulle komma till den ryska gränsen. Skulle våra militära styrkor fortfarande vara på 1500 kilometers avstånd från den finska gränsen.

Putin sade ändå att han respekterar finländarnas beslut, eftesom det handlar om Finlands egna val.

– Nato skulle gärna strida mot Ryssland fram till den sista finländska soldaten. Det skulle inte ryssland vilja. Men det är inte vår lösning utan er.

Niinistö tog fasta på Putin syn på Finlands försvar. Han sade att försvaret bygger på egna krafter och en stark försvarsvilja. Dessutom samarbetar Finland med Sverige, är Natos partner och har bilateralt samarbete om vapenteknologi med USA.

– Internationella regler ger trygghet. För ett litet land lönar det sig att förlita sig på det internationella systemet, sade Niinistö.

Putin anlände med privatflyg från Moskva, det så kallade Bort nr 1, Flygplan nummer 1. I själva verket har Putin två plan – först ett där han sitter själv och ofta följer också ett reservplan efter ifall det inträffar några eventualiteter, berättar ryska journalister i Gullranda.