Hoppa till huvudinnehåll

Västmetrobolaget vägrar dela med sig av mötesprotokoll – också politikerna tiger

Idrottsparkens metrostation.
Metron kan börja testköra till Idrottsparken i Esbo i januari 2017. Idrottsparkens metrostation. Bild: Arkkitehtitoimisto HKP Oy idrottsparkens metrostation

Västmetrobolagets styrelse vill inte ge ut sina protokoll i offentligheten. Ur dokumenten borde det framgå hur politikerna och tjänstemännen har övervakat metroprojektet, vars budget och tidtabell har fallerat ordentligt.

Västmetrobolagets styrelse har beslutat att inte ge ut sina protokoll till Yle. Yle Uutiset har bett ut Västmetrobolagets styrelses och arbetsutskottets mötesprotokoll av såväl bolaget som ägarna Esbo och Helsingfors stad.

Huvudägaren Esbo stad berättar att stadens tjänstemän som sitter i västmetrobolagets styrelse inte behöver ge ut dokumenten. Det här trots att offentlighetslagen utgår från att alla sådana dokument som hör till myndigheternas verksamhetsområden eller uppgifter är offentliga.

Vi behandlade ärendet i styrelsen, och jag fick tydliga order om att dokumenten inte ska ges ut.― Matti Kokkinen, västmetrobolagets vd

- Att sitta i västmetrobolagets styrelse är inte ett tjänsteuppdrag, utan ett skilt uppdrag som koncernsektionen tillsätter för ett år i taget, säger stadssekreterare i Esbo, Jouni Majuri.

Så motiverar Esbo stad att de inte måste ge ut dokumenten. Ändå har Esbo stad fullmakt att bestämma att västmetrobolaget, som staden äger, måste ge ut dokumenten. Dokumenten borde ge information om vad styrelsen har vetat och gjort, när budgeten överskridits och tidtabellen försenats.

Ingen motivering till varför dokumenten inte ges ut

I slutändan är det ändå bolagets styrelse som bestämmer om dokumenten ska vara offentliga eller inte. I styrelsen sitter tjänstemän från Esbo och Helsingfors stad, representanter för Helsingfors stads trafik samt esbopolitikerna Jyrki Kasvi (De gröna), Kimma Oila (Saml) och Pekka Vaara (Sdp). Styrelsen beslöt att dokumenten inte ges ut.

- Vi behandlade ärendet i styrelsen, och jag fick tydliga order om att dokumenten inte ska ges ut, säger västmetrobolagets vd Matti Kokkinen.

Enligt Kokkinen fick han inga motiveringar för beslutet.

Enligt Jyrki Kasvi skulle det vara svårt att ge ut dokumenten, eftersom de innehåller uppgifter om gräl mellan bolaget och entreprenörer, och materialet är så omfattande att det skulle vara svårt att ta bort de här uppgifterna och bara ge ut det resterande materialet.

Yle Helsinki / Jarno Liski. Läs hela artikeln här.

Läs mera:

HRT: Västmetron börjar testköra i januari

Tidtabellen för västmetrons ibruktagande är ännu oklar, men testerna med passagerare ska börja senast i januari.