Hoppa till huvudinnehåll

Bajsvatten släpps ut i havet: "Folk åker inte två timmar in till Ekenäs för en tömning"

Skärgårdsvy från en båt.
Havet i Ekenäs skärgård är redan alarmerande dåligt. Skärgårdsvy från en båt. Bild: YLE / Robin Lindberg skärgårdsmiljöstiftelsen,Raseborg

Det finns alltför få tömningsstationer för båtarnas toalettavfall i Ekenäs skärgård, anser många båtägare. Håll skärgården ren har erbjudit hamnarna nya tömningsapparater men hamnarna tackar nej. Forststyrelsen tycker att de befintliga sugtömningsstationerna räcker till.

Det finns heller ingen myndighet eller organisation som har helhetsansvar för sugtömningsstationerna.

En grupp seglare har jobbat för att få en tömningsstation vid Rödjan eller Byxholmen i Ekenäs skärgård. Seglarna har kontaktat politiker, olika myndigheter och organisationer. Resultat: noll.

Vad är en septiktank?

En septiktank är båtens tank för toalettavfall. I tanken lagras fast och flytande toalettavfall tillfälligt.

Septiktanken töms med en sugpump. Båtar med wc ska utrustas med en septiktank och ett sugtömningssystem för tanken.

Om det på grund av utrymmesbrist är svårt att installera ett septiktankssystem finns det andra alternativ. En kemisk toalett eller en torrtoalett duger fortfarande som alternativ.

År 2005 blev det totaförbjudet att släppa ut obehandlat toalettavfall i Finlands vatten. Avfall får släppas ut i havet endast om avståndet till närmaste strand är minst 12 sjömil.

(källa: Trafiksäkerhetsverket)

För tillfället är risken stor att båtförare dumpar sitt tankinnehåll direkt ut i havet då det inte finns tömningsmöjligheter. Det säger Marika Sandholm som är en av förespråkarna för en ny tömningsstation.

- Om man tänker sig en familj på fyra personer som har en full tank på sin båt så misstänker jag att de tömmer den i havet. Det har så länge varit tillåtet att göra det. Folk åker inte över två timmar in till Ekenäs för en tömning.

Marika Sandholm i Ekenäs gästhamn.
Marika Sandholm har lång erfarenhet av båtliv. Marika Sandholm i Ekenäs gästhamn. Bild: Yle/Nicole Hjelt seglare,segling,Ekenäs skärgård

Sandholm är själv en inbiten seglare. Hon har vuxit upp i Kimito med havet och båtintresset nära hjärtat.

Båtar från Helsingforstrakten har bara möjlighet att tömma vid Jussarö och Predium. Det är frågan om långa sträckor.― Marika Sandholm, seglare

För henne är det inte ett problem att avståndet mellan tömningsstationerna är långt. Hemhamnen finns i Ekenäs och familjen kan efter ett veckoslut ute enkelt återvända hem och tömma tanken.

Det är semesterfirare som lider av bristen på tömningsställen menar hon.

- De som till exempel kommer från Helsingforstrakten har bara möjlighet att tömma vid Jussarö och Predium. För såväl motorbåtar som segelbåtar är det frågan om långa sträckor.

För seglarna blir det tidsmässigt ohållbart. För motorbåtarna blir det med tanke på bränslepriserna för dyrt att till exempel köra in till Ekenäs gästhamn.

Båtar i Ekenäs gästhamn.
Ekenäs gästhamn är för långt borta från farlederna. Båtar i Ekenäs gästhamn. Bild: Yle/Nicole Hjelt seglare,segelbåtar,segling,motorbåtar,Ekenäs,Raseborg

- Man åker inte in till Ekenäs för att tömma en tank. Det är för glest, tömningarna borde vara ute i skärgården där folk åker, konstaterar Sandholm.

Ingen lyssnar

Sandholm understryker att de flesta som rör sig till havs gärna håller vattnet rent.

- Viljan hos båtfolket finns. Men i Rödjanområdet saknas det tömningsmöjligheter helt och hållet. Vi har varit där ute sedan 1989 så vi ser hur det går till, säger hon.

Tömningsstationerna borde vara ute i skärgården där folk åker.― Marika Sandholm, seglare

Det är till Rödjan eller Byxholmen som man önskar få en sugtömningsstation.

- Utanför Rödjan rör det sig jättemycket båtar, och Byxholmen innebär bara en liten avstickare som folk gärna gör för att tömma sin tank. Främst önskar vi en närhet till farlederna, förklarar Sandholm.

Seglarna har redan i flera år efterlyst ytterligare en ny tömningsstation i Ekenäs skärgård men Sandholm säger att de hittills har talat för döva öron.

- Vi har försökt använda de kanaler som står till buds: I frågeformulär och enkäter har vi försökt få fram behovet. Vi har kontaktat politiker. Vi har också varit i kontakt med organisationen Håll skärgården ren, berättar hon.

Håll skärgården ren: Hamnarna ville inte ha sugtömningsapparaterna

- Vi har hört om situationen i Ekenäs skärgård och den är verkligen inte bra, säger Katriina Murto, organisationssekreterare vid Håll skärgården ren. Föreningen har sin bas i Åbo.

Murto berättar att Håll skärgården ren faktiskt har erbjudit tömningssapparater till Ekenäs skärgård.

- För några år sedan hade vi finansiering från Miljöministeriet för att utvidga tömningsmöjligheterna i skärgården. Då var vi i kontakt med flera hamnar i Ekenäs skärgård, men ingen ville ta emot dem. Vi kan inte placera dem någonstans utan lov, berättar Murto.

Vi har hört om situationen i Ekenäs skärgård och den är verkligen inte bra.― Katriina Murto, Håll skärågrden ren r.f.

I Skärgårdshavet upprätthåller Håll skärgården ren de apparater som finns. Men de flytande stationer som placeras annanstans måste den hamnsansvariga sköta om.

För tillfället finns det inte pengar för att få ut mera apparater, trots att viljan finns.

- I början av sommaren hoppades vi på finansiering från ett nytt projekt men det godkändes tyvärr inte. Om någon har idéer för finansiering på annat håll tar vi gärna emot dem, säger Murto.

"Tömningsstationerna kan skapa problem"

Håll skärgården ren har alltså erbjudit sin hjälp och saknar för närvarande pengar att göra mera.

Förvaltaren på Byxholmen i Ekenäs skärgård känner till önskemålet av Håll skärgården ren att placera ut tömningsapparater i området. Problemet är att de inte vill ha en stömningsstation nära sitt naturområde.

- Vi har då diskuterat saken och konstaterat att vi inte är villiga att hålla tömningsapparater i närheten av våra friluftsområden. Vi vet att de inte är problemfria. Apparaten fungerar inte alltid. Om den är full eller har något fel kan det hända att båtarna släpper ut avloppsvattnet i havet vid holmen, förklarar Rea Nyström. Hon är planeringschef vid föreningen Nylands friluftsområden som förvaltar Byxholmen.

Den fungerar inte alltid. Om den är full eller har något fel kan det hända att båtarna släpper ut avloppsvattnet i havet vid holmen.― Rea Nyström, Nylands friluftsområden r.f.

En station skulle också öka trafiken till området menar Nyström.

- Då minskar trivseln på friluftsområdet. Byxholmen har ingen hamn utan är en friluftsholme.

På Byxholmens norra sida finns ändå ett litet vattenområde med bastu och grillplatser. På södra sidan finns ett större område.

- Där finns holmar med sommarstugor i närheten och sommarfirarna vill säkert inte ha en tömningsstation framför sig, konstaterar Nyström.

Hon tycker inte att det ska vara de enskilda holmarnas ansvar att se till att det finns tömningsstationer.

- Staten äger stora vattenområden i Finska viken och kunde säkert peka ut några lämpliga platser, säger hon.

Båtar i Ekenäs gästhamn.
Alla vill inte betala hamnavgifterna. Bild från Ekenäs gästhamn. Båtar i Ekenäs gästhamn. Bild: Yle/Nicole Hjelt Ekenäs,ekenäs gästhamn,båtar,segelbåtar,segling,motorbåtar,brygga (IT),hav

Samtidigt håller hon med om att det är viktigt att det finns tillräckligt med tömningsstationer.

- Alla gästhamnar borde ha dem och båtfolket borde använda dem och planera sina rutter så att de kan tömma tanken i hamnarna.

Ett problem menar hon att det finns de som inte vill betala hamnavgifterna.

- Det vore bra om det fanns tömningsstationer i närheten av båtfarlederna för dem som undviker stora gästhamnar, säger hon.

"Passar inte i hamnens karaktär"

Föreningen Nylands friluftsområden tycker alltså att staten borde ta sitt ansvar.

Seglarna har också varit i kontakt med staten. Det har skett via Södra Finlands naturtjänster som är en del av Forststyrelsen. Där tycker man heller inte att Rödjan lämpar sig för en tömningsstation. Motiveringarna är att det blir för dyrt och miljön är för känslig.

- Vi kan inte rekommendera Rödjan på grund av hamnens karaktär och av kostnadsskäl. Där finns heller ingen företagare som kunde ta hand om den, svarar Henrik Jansson, specialplanerare vid Forststyrelsen.

Men han bekräftar att många har kontaktat dem angående bristen på tömningsstationer.

- Ärendet är som sagt viktigt men vi har redan en tömningsstation på Jussarö. Där finns det en företagare som tar hand om den, säger han.

Tömningsstationer utanför Ekenäs finns i dag i Ekenäs gästhamn, på Sommarö och på Jussarö. Platserna utmärkt på kartan grundar sig på uppgifter från Håll skärgården ren.

Källa: Håll skärgården ren.

Besviken seglare: Se hur de har det i Åboland

Men Marika Sandholm är besviken då ingen tar behovet av en tank på allvar.

- Vi har fått dåligt gehör. Vi har fått kommentarer om att det inte passar med en tank vid ett gammalt fiskehemman och att det nog finns tömningsstationer men att det är båtfolket som är oengagerade, berättar Sandholm.

Hon hoppas på att man i Ekenäs kunde ta exempel av Åbolands skärgård.

- Där ser det verkligen annorlunda ut. Där finns tätt med tömningsstationer som fungerar, och man ser att de är välanvända, berättar hon.

Förorenar redan dåligt vatten

Ytvattenkvaliteten i Ekenäs och Ingå skärgård är extra dålig. Det visar en karta över vattendragen som Finlands milljöcentral nyligen publicerade.

Marinbiologen Matias Scheinin poängterar att det är väldigt viktigt för vattenkvaliteten att inte släppa ut innehållet från septiktankarna i havet.

- Om man har en toalett ombord på båten ska man se till att avföringen inte kommer ut i havet för att den innehåller en massa närsalter. Man ska verkligen se till att använda tömningsstationerna, säger han.