Hoppa till huvudinnehåll

Finländsk uppfinning hittar gifter i inomhusluften

Kondensvattendroppar på ett gammalt målat vattenrör i en bostad. Bredvid ett annat rör där det inte finns kondensvatten på ytan.
Kondensvatten i luften kan bära på giftiga föreningar. Kondensvattendroppar på ett gammalt målat vattenrör i en bostad. Bredvid ett annat rör där det inte finns kondensvatten på ytan. Bild: YLE / Pia Santonen rostiga rör,Raseborg

Giftig inomhusluft kan upptäckas tack vare en ny finländsk uppfinning, där man tar vattenprov ur luften.

Forskarteamet Janne Atosuo, Eetu Suominen, Elisa Aattela och Esa-Matti Lilius vid Åbo universitet har tagit vattenprover genom att kondensera vatten ur luften, så att daggdroppar samlades via kalla ytor.

Tidigare har man bland annat mätt mögelsporer i luften, men resultaten har inte varit tillräckligt noggranna.

Nu utgick forskarna från att luften och luftfuktigheten kan bära på eventuella giftiga föreningar, och att dessa kan överföras till det kondenserade vattnet. De preliminära laboratorieresultaten visar att så är fallet.

Genom att känna till den relativa luftfuktigheten och temperaturen kan man bestämma hur giftig inomhusluften är.

Den nya upptäckten och metoden presenterades på måndagen på konferensen Indoor Air 2016 i belgiska Gent, och fick mycket uppmärksamhet.

Man har sökt ett världsomfattande patent för uppfinningen. Anmärkningsvärt är att Åboforskarna har gjort forskningen utan offentlig finansiering.

Läs också