Hoppa till huvudinnehåll

Medierevolutionens utmaningar

Mannen med en bärbara dator
Mannen med en bärbara dator Bild: Tobias Björkgren fritidshus,ledighet,bärbara datorer,datorer

Det väldsomspännande digitala genombrottet förändrar medieanvändningen, teknologin och distributionssätten.

Apparaternas och användarfunktionernas mångfald växer. Webbens ställning förstärks ytterligare. Publiken splittras och förändringarna i samhället medför nya utmaningar. I den kommersiella konkurrensen är det de stora internationella aktörerna som röner de största framgångarna.

Vi följer vår omvärld

Det finns ett enormt utbud globala medieinnehåll och webbtjänster inom räckhåll för finländarna: de når oss via mobiltelefoner och andra mobila apparater. Det här ställer inhemska mediebolag – inklusive Yle – inför nya utmaningar.

Vi följer ständigt med mediebranschens utveckling: vi undersöker publikens preferenser och medievanor, obeserverar vår omvärld och övervakar medietrender.

Yles styrka är en god publikrelation, men de globala aktörernas dragningskraft, den förändrade medieanvändningen och publikens splittring är ändå betydande utmaningar. Yle måste hålla sig ajour så att vår public service förblir högklassig, relevant och intressant för finländarna.

Apparaternas förekomst i hushållen 2010-2017, graf
Apparaternas förekomst i hushållen 2010-2017, graf Bild: Yle grafer,2017,Yle

Strategiska risker och möjligheter

Förutom ökade risker ser vi också flera möjligheter i då omvärlden och tekniken förändras. Vi förenar omvärldsanalysen med vårt strategiarbete. Yles strategi banar en väg som gör det möjligt för oss att utvecklas i en föränderlig medievärld.

I en globaliserad värld vill vi förstärka samarbetet mellan den inhemska kreativa sektorn och mediebranschen. I samarbete med aktörer inom den kreativa sektorn har vi bland annat grundat Mediapolis, ett kreativt centrum i Tammerfors.

Vi har svarat på mediebranschens förändringar på flera sätt, genom att bland annat

 • utveckla ett transmedialt berättargrepp och förstärka Yle Arenan som utgivningsplattform.
 • grunda tjänsten Yle Nyhetskollen och en app för yle.fi:s förstasida för den växande publikgrupp som följer nyheter via mobila apparater.
 • skapa Yle-konto för finländarna. Med hjälp av tjänsten kan vi ännu bättre betjäna dem som vill ha en personlig webbupplevelse och rekommendera dem innehåll.
 • utveckla användningen av artificiell intelligens som ett journalistiskt hjälpmedel, som till exempel roboten Voitto fsom stöd i rapporteringen av sport- och valresultat
 • förbereda oss för att avsluta sändsingarna i så kallad standardupplösning (SD) i det markbundna tv-nätet år 2020, och övergå till HD-sändningar.

Årlig riskbedömning

Riskbedömningar visar att Yles främsta risker förutom omvärlden och dess utveckling också handlar om att trygga innehållens, utbudets och verksamhetens kontinuitet.

Läs mer om riskhantering

Medietrender 2016, bolaget-sidan
Medietrender 2016, bolaget-sidan medier,trender,medietrender

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.