Hoppa till huvudinnehåll

Omfördelningen av flyktingar går långsamt – väldigt få har omplacerats

Barn i grekiskt flyktingläger
Många flyktingar lever i omänskliga förhållanden i Grekland och de borde få hjälp direkt, anser Amnesty International. Barn i grekiskt flyktingläger Bild: Mirva Helenius / Finnish Red Cross Grekland,Röda Korset,flyktingläger,flyktingar,tongåvan

I höstas beslutade EU-länderna att internt flytta 160 000 flyktingar från Grekland och Italien till andra länder inom de närmaste två åren. Nu när en fjärdedel av tiden har gått har man endast lyckats förflytta en och en halv procent av dem.

Beslutet om de interna förflyttningarna fattades för att lätta på trycket i de länder som har belastats mest, det vill säga Grekland och Italien. Dessutom ville man se till att de asylsökande skulle fördelas jämnt mellan de andra EU-länderna.

Finland har förbundit sig till att under de två kommande åren ta emot 3 200 asylsökande från Grekland och Italien. I dag har endast 372 asylsökande landat i Finland. Det här betyder att också Finland ligger långt efter i tidtabellen - efter en fjärdedel av tiden borde Finland ha tagit emot 800 asylsökande.

Men trots att Finland ligger efter är man ändå före många andra länder när det gäller tidtabellen för omplacering.

– Visst ligger vi en del efter, men omplaceringarna har ökat konstant och Finland är ändå ett av de länder som har tagit emot flest asylsökande från Grekland och Italien, säger överinspektör Mikko Montin på Migrationsverket.

Bara ett fåtal länder med om omfördelningen

Inom hela EU har man hittills bara flyttat 1,5 procent av de asylsökande som ska flyttas under den här tvåårsperioden.

I praktiken flyttas asylsökande för tillfället endast till ett fåtal länder: Finland, Frankrike, Portugal, Holland och Spanien.

Amnesty kritiserar politiker

– Det här är ett misslyckande för EU-länderna och det visar bara att de europeiska regeringarna inte är redo att ta sitt ansvar, säger Mikko Aarnio på Amnesty International.

Han påpekar att det redan nu finns fler än 65 miljoner flyktingar världen över, och att endast en bråkdel av dem kommer till Europa.

– För tillfället lever mer än 50 000 asylsökande i helt omänskliga förhållanden i flyktingläger i Grekland. De har ingen basservice och ingen möjlighet att ta sig därifrån. De här människorna borde man hjälpa nu genast, säger Aarnio.

Processen borde snabbas upp

Han anser att det är en bra sak att Finland försöker genomföra omfördelningen, men processen borde snabbas upp.

– I Grekland pågår för tillfället en humanitär kris och Grekland klarar inte ensamt av att ta hand om alla asylsökande i landet, säger Aarnio.

Enligt honom måste nu också de andra EU-länderna hålla sina löften och reagera snabbare på grekernas och italienarnas omfördelningsbegäran.

– EU-länderna förhandlar nu om ett nytt system som ska ersätta Dublinförordningen. Det här systemet skulle dela ansvaret jämnare mellan länderna. Det är verkligt oroväckande att man nu inte ens kan hålla de överenskommelser som man har sedan tidigare, hur kan man då få ett nytt system att fungera, säger Aarnio.

Problem i Grekland och Italien

Att man nu är på efterkälken beror enligt Mikko Montin på Migrationsverket till största delen på problem i Grekland och Italien.

– I början hade Italien och Grekland problem med att sålla fram dem som har rätt att bli omplacerade till ett annat EU-land, säger Montin.

De som kan bli omfördelade är asylsökande som har anlänt till Grekland eller Italien 24.3.2015 eller efter det och som har flytt från ett land vars medborgare ofta får positiva asylbeslut.

Både unga och familjer

– Att flytta folk till Finland för att köa är heller inte vettigt, säger Montin.

Enligt honom sitter redan nu många asylsökande i Finland och väntar på beslut.

Finland får inte välja vilka asylsökande man tar emot från Grekland och Italien. Enligt Migrationsverket är de flesta som har skickats till Finland irakier och eritreaner.

Bland dem finns både unga män och familjer. De har flugits till Finland från Italien och Grekland med charterplan eller passagerarplan i grupper på 10-40 personer.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes