Hoppa till huvudinnehåll

SFP tar tag i döda och slarviga lokalavdelningar

SFP:s första kvinnliga ordförande
SFP:s nyvalda ordförande Anna-Maja Henriksson vid partikongressen i juni. SFP:s första kvinnliga ordförande Bild: Yle Anna-Maja Henriksson,SFP,ordförande

Många politiska strömningar har kommit och gått genom Svenskfinland. Det ser man på listan över inaktiva eller döda föreningar som presenteras i föreningsregistrets lista.
Inom SFP var man medveten om en del döda lokalavdelningar. Nu ska de påminnas om behovet att sköta sin byråkrati. Också bland socialdemokraterna pågår samma arbete.

- Många av våra lokalavdelningar jobbar jätteduktigt. Men det är byråkratin och pappersarbetet som kommer sist. Den förklaringen ger SFP:s organisationschef Maria Grundström till att närmare trettio lokalavdelningar och kommunorganisationer finns med på Patent- och registerstyrelsens lista över inaktiva föreningar.

Inom SFP är man väl medvetna om att det finns flera döda lokalavdelningar. De sista aktivisterna har släckt lampan utan att meddela det till föreningsregistret.

Från partiet har man inte önskat gå till ett besvärligt domstolsförfarande för att dödförklara avdelningarna, uppger Maria Grundström.

Svårast på finska orter

Det är framförallt lokalavdelningar utanför Svenskfinland, på finskspråkiga orter, där aktiviteten har torkat in.

På listan över inaktiva lokalavdelningar finns Varkaus, Nådendal, Nystad, Joensuu, Kauttua och Lahtis.
Och Uleåborg. Men där har aktiviteten återupptagits, enligt partiets organisationschef Maria Grundström, tydligen utan meddelande till föreningsregistret.

Grundström har väntat på den officiella listan som kommer från Patent- och registerstyrelsen i augusti. Då ska partiet bli aktivare med att mana lokalaktivisterna att sköta byråkratin.

Alla är inte döda

Det har varit problem med byråkratin också i de levande lokalavdelningarna.

Flera föreningar som rapporteras som döda har en fungerande verksamhet och ordförande som svarar i telefon.
Till exempel Thomas Holmén, ordförande för SFP i södra Helsingfors. Men han kan inte riktigt svara på varför hans avdelning finns på listan.

- Inaktiva har vi inte varit. Tvärtom har vi inom partiet helt nyligen belönats för att vara den mest aktiva lokalföreningen, inte bara i Helsingfors, utan i hela partiet, förklarar Holmén. Både medlemsaktivitet och mötesbyråkratin har skötts.

- Jag har inte varit medveten om att man ska uppdatera aktivitet till Patent- och registerstyrelsen, förklarar avdelningsordföranden.

Han kastar bollen tillbaka till PRS.

- Om de i 20 år har suttit och väntat på livstecken kunde de ha tagit kontakt. Och samtidigt utvecklat ett enklare system via internet för föreningar att rapportera.

Modernisera föreningsregistret!

Thomas Holmén vid SFP i södra Helsingfors anser ändå att det fortfarande behövs ett föreningsregister. Många organisationer har en omfattande ekonomisk verksamhet, som det är bra att någon har kontroll över.

Men det behövs alltså lättare system, kanske med identifiering genom bankkoder.

Holmén antyder att också krets- och partikansliet kunde ha en aktivare roll när det gäller att informera om byråkratiska krav i föreningslivet.

Organisationschef Maria Grundström tror att en del föreningar avskräcks av föreningsregistrets avgifter. Det kostar att anmäla förändringar i föreningens styrelse eller stadgar.

Organisationsdöd bland socialdemokraterna

De finlandssvenska socialdemokraterna verkar också lida av en omfattande inaktivitet bland sina lokalavdelningar. På listan från PRS finns ett trettiotal föreningar och ungdomsklubbar. Med tanke på att FSD består av 50 partiavdelningar skulle förlusten av ett tiotal föreningar se illa ut.

FSD:s färska ordförande Viktor Kock suckar när han hör den långa listan över arbetarföreningar på föreningsregistrets listor. Samtliga socialdemokratiska ungdomsklubbar har upphört med verksamheten. Bland partiavdelnignrna finns det några som har verksamhet, men inte har skött kontakten till föreningsregistret.

Några av föreningsnamnen har Viktor Kock aldrig hört. Det tyder på att de också har upphört. "Vildrosen - socialdemokratiska miljöförbundet r.f." hör till dem.

- Vi har redan en tid arbetat med att reda upp bland de inaktiva och döda föreningarna. I en del fall har kanske styrelsen suttit så länge att de inte har haft några förändringar att rapportera. I andra fall finns det medlemmar, men ingen aktivitet. Målsättningen är att slå ihop de små FSD-avdelningarna till större, fungerande lokalavdelningar, säger Viktor Kock.

Prestigefråga

Hur många dödförklarade föreningar som nu kan återuppstå är oklart. För partierna är det viktigt att visa på ett aktivt medlemsfält och många medlemmar, men t.ex. partistödet avgörs av antalet riksdagsledamöter.

Partiernas lokalavdelningar behövs mest i samband med de politiska valen, när det behövs kandidater och kampanjarbetare. Lokalföreningar får också sända representanter till partiernas beslutande organ.

Förteckningen innehåller också inaktiva lokalavdelningar och kommunalorganisationer i både Samlingspartiet, Vänsterförbundet, Centern och Kristliga förbundet, d.v.s senare Kristdemokraterna.

Helt säkert döda föreningar: SFP i Pargas köping, Mittenförbundet, Socialistiska socionomstuderande, Kristinestadsnejdens konstitutionella...

Historiens vingslag

Mycket har hänt sedan en del av de inaktiva organisationerna senast hörde av sig till föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen.

Samfundet Finland-Sovjetunionen hade en livlig lokal aktivitet runtom i Svenskfinland, liksom Vänsterförbundets föregångare DFFF och den kortvariga uppstickaren Demokratiskt Alternativ.

Studentpolitiken i 70-talsversion är också stendöd. Fråga bara Mittenförbundet i Helsingfors, Åbo eller Vasa, Socialistiska Åbostudenter eller Högerstudenterna.

Tiden tycks ha runnit iväg från mer än tjugo hembygdsföreningar på föreningsregistrets lista, över fyrtio scoutkårer och ett tiotal Marthaföreningar. Några Pohjola-Norden-föreningar listas också som döda.

Eventuellt kan skol- och kommunsammanslagningar förklara varför tiotals Folkhälsan-avdelningar och lokala Hem- och skolaföreningar har fallit bort.

Tjugofem avdelningar inom SFP:s ungdomsorganisation Svensk Ungdom finns också med på listan över dem som kan rensas bort. Också många finlandssvenska socialdemokratiska ungdomsklubbar tycks ha försvunnit. Demokratiska unga på olika orter i Svenskfinland försvann då DFFF lades ner. Men den informationen har inte nått förenignsregistret.

Men föreningslivet fortsätter

Man kunde tro att hela organisationsaktiviteten är på väg att dö ut. Men det vill SFP:s organisationschef Maria Grundström inte tro.

- Finland har ju varit föreningarnas lovade land, så det är klart det finns en oro.

Enligt Maria Grundström gör föreningarna mycket gott i samhället. Hon tror inte att de föreningarna helt kommer att försvinna.

- Men inriktningen går kanske mot lättare organisationsformer, där man får vara aktivist utan att ta ansvar för det tungrodda föreningsbyråkratin, säger Grundström

Läs mera:

2 000 finlandssvenska föreningar kan upphöra att existera - kolla om din finns med på listan

Närmare 40 000 föreningar kan komma att strykas ur föreningsregistret efter en färsk lagändring. Uppskattningsvis 2 000 av dem är svenskspråkiga eller tvåspråkiga. Det är Patent- och registerstyrelsen som kommer att rensa bort det myndigheten tror att är inaktiva föreningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes