Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesministeriet testar utlokaliserad familjeåterförening

Grafisk bild på familj som vill till Finland.
Grafisk bild på familj som vill till Finland. Bild: Finlands Flyktinghjälp/ Anna Kalso famijeåterförening

Utrikesministeriet utlokaliserar mottagningen av ansökningar om familjeåterförening i ett pilotprojekt. Avsikten är att öppna en utlokaliserad mottagning vid Finlands ambassad i Ankara i Turkiet i slutet av år 2016.

UM säger att man använder en extern tjänsteleverantör, VFS Global, för att göra tjänsten klarare och snabbare för den som ansöker om uppehållstillstånd.

VFS Global har redan i flera år skött Finlands visumcentra i Ryssland, Ukraina och Thailand.

I år väntar Migrationsverket 17 000 ansökningar om familjeåterförening.

Lagändring möjliggör externa tjänsteleverantörer

En ändring som gjordes i utlänningslagen från den första juni 2015 gör det möjligt att lämna ansökan om uppehållstillstånd till en extern tjänsteleverantör.

Delar av ansökningsprocessen som kan utlokaliseras är till exempel att motta ansökningar om familjeåterförening, skanna bilagor och samla in biometriska kännetecken. VGF Global besluter inte om själva återföreningen.

Att lämna in en ansökan blir aningen dyrare. Nu betalar en vuxen som ansöker om familjeåterförening en handläggningsavgift på 455 euro; för ett barn är avgiften 230 euro.

Till detta kommer i fortsättningen VSF Globals handläggningsavgift som till exempel är maximalt 30 euro för en visumansökan.

Kostnaderna för pilotprojektet ska täckas med de summor utrikesministeriet får in från handläggningsavgifterna.

Så här skärps processen för familjeåterförening

Då en flykting fått uppehållstillstånd på grund av så kallat alternativt skydd införs ett krav på tryggad försörjning för att få hit familjemedlemmar.

Om personen har beviljats asyl eller är kvotflykting tillämpas kravet inte om familjemedlemmarna ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det att flyktingstatus beviljats.

Regeringen hänvisar till att också andra länder ändrar sina regler i en strängare riktning. I Sverige diskuteras frågan men några beslut har ännu inte fattats.

Från och med den 16 maj 2016 blev behandlingsprocessen avgiftsbelagd. En vuxen familjemedlems ansökan kostar 455 euro och ett barns ansökan kostar 230 euro.

År 2010 bedömde Inrikesministeriet att det inte finns några behov av att strama åt reglerna för familjeåterförening men trots det har flera skärpningar skett sedan dess.

År 2012 ändrades lagen så att ansökan om familjeåterförening inte längre kan göras i Finland utan bara av en familjemedlem utomlands.

Den här ändringen minskade antalet ansökningar radikalt eftersom processen ofta kräver långa och dyra resor till en finländsk representation, som kan ligga i ett annat land.

Migrationsverkets statistik visar att ansökningarna om familjeåterförening minskade med två tredjedelar år 2011-2014.

Läs också