Hoppa till huvudinnehåll

Irak ett säkert land? Migrationsverket försvarar sig

Morgonen efter en dödlig självmordsattack i Karrada, Bagdad 3.7.2016
Morgonen efter en dödlig självmordsattack i Karrada, Bagdad 3.7.2016 Morgonen efter en dödlig självmordsattack i Karrada, Bagdad 3.7.2016 Bild: EPA/ALI ABBAS Bagdad,Irak,självmordsattacker,terrorattacker,Karrada,bomber

Regeringens skärpta asylpolitik samt Migris uppdaterade Iraklinje innebär att allt färre irakier beviljas asyl. Migri anser också att helgens terrordåd i Bagdad var slumpmässiga och har inte en direkt inverkan på livet för alla invånare i Bagdad.

Asylpolitiken skärptes i maj då regeringen ändrade lagen så att humanitärt skydd inte längre gäller som grund för uppehållstillstånd. Migrationsverket uppdaterade också sina landsspecifika linjer. Det innebär att allt färre irakier beviljas asyl och tvingas återvända till Irak.

Mellan januari och juni 2016 beviljades 19 procent, alltså 1 424 irakier, asyl eller en annan form av uppehållstillstånd, enligt Migrationsverkets statistik. Under samma tidsperiod fick 40 procent ett negativt beslut.

Antalet negativa beslut ökade efter lagändringen i maj och Migris uppdaterade riktlinjer för Irak. Efter det var 77 procent av asylbesluten för irakier negativa.

"Ett missförstånd"

Migrationsverket skriver i sitt pressemddelande att man på sociala medier fört en diskussion om varför Migri konstaterat att Irak är ett säkert land. Nu försvarar sig Migri och säger att diskussionen beror på ett missförstånd.

”Finland har stramat åt förutsättningarna för beviljandet av internationellt skydd med en lagändring som trädde i kraft den 16 maj, då det humanitära skyddet försvann ur lagen”, står det i pressmeddelandet.

Det här innebär enligt Migri att vissa sökande inte längre kan beviljas skydd även om Irak inte anses vara ett säkert land enligt vad som avses i utlänningslagen.

I dagsläget beviljas irakier inte alternativt skydd endast med situationen på sökandens hemort som grund.― Migrationsverket

Migrationsverket har också förtydligat grunderna för beviljandet av alternativt skydd i sina landsspecifika riktlinjer som uppdateras med sex månaders mellanrum.

”I riktlinjerna beaktas säkerhetsläget i landet eller området. I dagsläget beviljas irakier inte alternativt skydd endast med situationen på sökandens hemort som grund,” skriver Migrationsverket.

Tanken bakom riktlinjerna är enligt Migrationsverket att kunna garantera enhetliga beslut. Migrationeverket skriver också att de följer med situationen i de områden som domineras av Islamiska staten samt läget i Bagdad.

"Slumpmässiga bombdåd i Bagdad"

Migrationsverket säger bland annat att de senaste dagarnas bombdåd i Bagdad, som krävt över 250 dödsoffer, har varit slumpmässiga.

– De senaste dagarnas bombdåd har varit slumpmässiga och eventuellt haft koppling till avslutningen av ramadan och Islamiska statens försvagade ställning. De har heller ingen direkt inverkan på livet för alla invånare i Bagdad, säger direktören för Migrationsverkets asylenhet Esko Repo.

Bagdad är en enormt stor stad, där de flesta områden är lugna. Vi anser att det är möjligt att återvända även till Bagdad.― Esko Repo, direktör för Migrationsverkets asylenhet.

Repo säger också att de flesta områden i Bagdad är lugna.

– Bagdad är en enormt stor stad, där de flesta områden är lugna. Vi anser att det är möjligt att återvända även till Bagdad. Grunderna för varje ansökan och möjligheterna att återvända utreds dock individuellt.

År 2015 kom över 32 000 asylsökande till Finland, varav cirka 20 000 kom från Irak. Cirka 10 000 irakier väntar ännu på sitt asylbeslut.