Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg skrev blixtbesvär till HFD

Ett bevärskompendium med en hel del text på finska. Dokumentet är underskrivet av Patricia Rehn som är koncernjurist i Raseborg.
Raseborgs koncernjurist skrev och skickade in besvärstexten till domstolen i rask takt. Ett bevärskompendium med en hel del text på finska. Dokumentet är underskrivet av Patricia Rehn som är koncernjurist i Raseborg. Bild: Yle/Pia Santonen eila nieminen-räntilä,Raseborg,Högsta förvaltningsdomstolen,Västnyland

Det var snabba ryck när Raseborgs stad skrev ihop sitt besvär till Högsta förvaltningsdomstolen i fallet Eila Nieminen-Räntilä.

Stadens koncernjurist lyckades få iväg en lång besvärsskift till HFD samma dag som stadsstyrelsen fattade beslutet.

Staden beslutade i juni staden inte för saken till HFD. Men i måndags (4.7) höll stadsstyrelsen ett extra möte där enda ärendet var att ändra beslutet från juni. Styrelsen ville i måndags trots allt att frågan prövas i högsta instans.

Det hette i måndagens beslut att koncernjurist Patricia Rehn får fullmakt att "uppgöra besvärsskriften till Högsta förvaltningsdomstolen".

Stadsdirektören Tom Simola lovade skicka besvärsskriften till Yle Västnyland när den är klar och offentlig.

- Ni får en offentlig version av besvärsskriften genast en sådan finns, skrev Simola på tisdagen (5.7) trots att texten redan då fanns hos domstolen.

Beslut och besvärstext på samma dag

Högsta förvaltningsdomstolen tog emot besväret från Raseborg redan på måndagen (4.7).

Det handlar om en 16 sidor lång text med långa juridiska motiveringar undertecknad av koncernjuristen i Raseborg Patricia Rehn.

Staden kräver att HFD upphäver förvaltningsdomstolens beslut som i sin tur upphävde stadsstyrelsens beslut att dra in Nieminen-Räntiläs tjänst som utvecklingsplanerare. Med andra ord tycker staden precis som tidigare att det var rätt att dra in tjänsten.

Staden vill också att HFD upphäver förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket Nieminen-Räntilä fortfarande innehar tjänsten. Staden vill alltså att HFD konstaterar att hon inte längre innehar tjänsten.

Stadsstyrelsen tog sitt nya beslut om besvär i sista minuten eftersom den 30 dagar långa besvärstiden löpte ut den 3 juli. Helsingfors förvaltningsdomstol gav sitt beslut den 31 maj och parterna fick ta del av det den 3 juni. Besvärstiden började den 4 juni.

Raseborgs stad önskade onsdagen den 6 juli på eftermiddagen ett förtydligande till artikeln. Yle Västnyland publicerade förtydligandet vid 15.10-tiden. Texten finns nedan i den form staden skickade det via informatören Marie Sandberg:

"Det handlar om ett juridiskt komplicerat fall där det har skett ett formfel i beslutsfattandeet gällande ärendet Eila Nieminen-Räntilä. Staden har tillämpat 23 § i tjänsteinnehavarlagen och ändrat personens tjänstgöringsskyldighet att omfatta 60 % av landsbygdsmyndighetsuppgifter. Istället borde staden har tillämpat kommunallagens 45 § om inrättande och indragning av tjänst. Oberoende av att det fanns ett formfel så arbetade de facto Eila Nieminen-Räntilä också med landsbygdsuppgifter vid tidpunkten då överlåtelsen av landsbygdsuppgifterna övergick till Ingå kommun."

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland