Hoppa till huvudinnehåll

Rättsexpert om cykeldom: "Vanlig nyhetsrapportering ska inte leda till sänkta straff"

Enkelriktad cykelväg
Att ett fall har fått mycket publicitet ska inte behöva sänka på straffet, säger professor emerita. Enkelriktad cykelväg Bild: Yle Victoria Wirén cykelväg

Helsingfors hovrätt har sänkt domen för den bilist som körde ihjäl en cyklist i Tölö i Helsingfors i augusti i fjol. Enligt Terttu Utriainen, professor emerita i straffrätt borde man förhålla sig kritisk till publicitetsargumentet.

Hovrätten mildrade domen med nästan två år, till två år och åtta månaders fängelse. Som orsak anger hovrätten den ovanligt stora publicitet fallet har fått. Det samma gäller våldtäktsdomen i Mosabacka som tingsrätten i Helsingfors sänkte med samma motivering.

Enligt hovrätten har fallet där en bilist körde ihjäl en cyklist i Tölö behandlats väldigt mycket i offentligheten och i nyhetsrapporteringen har uppgifter om den svarandes hälsotillstånd och privatliv spridits. Det sänkte straffet i domstolen.

Utriainen hoppas att också Högsta domstolen linjerar upp rättspraxis kring fallet.

Terttu Utriainen, professor emerita i straffrätt kommenterar våldtäktsdomen i Mosabackafallet.
Terttu Utriainen säger att vanlig nyhetsrapportering inte borde sänka straffet. Terttu Utriainen, professor emerita i straffrätt kommenterar våldtäktsdomen i Mosabackafallet. Bild: Jarmo Honkanen / Yle professor emerita

Enligt professor emerita Terttu Utriainen är det problematiskt, och gränsen där publiciteten överskrider normal rapportering är inte alltid klar. Ovanliga rättsfall får alltid uppmärksamhet, säger Utriainen.

- Det skulle vara väldigt bra om Högsta domstolen skulle ge någon lösning på publicitetsfrågan.

Publicitet vanligt vid ovanliga brott

Utriainen kan inte ta ställning till hur vanligt det är att straffet sänks på grund av den publicitet som ett fall har fått. Däremot borde vanlig nyhetsrapportering inte sänka straffet, eftersom publicitet är en vanlig följd av uppseendeväckande brott.

Vanlig nyhetsrapportering ska inte leda till sänkta straff.― Terttu Utriainen, professor emerita

För att det ska vara motiverat att sänka straffet borde reaktionerna i offentligheten vara exceptionella.

- Reaktioner som har en inverkan på den åtalades eller dömdas position, familjens position eller den åtalades arbete, räknar Utriainen upp.

Enligt Utriainen borde man förhålla sig väldigt kritisk till att publicitetsargumentet använts för att sänka ett straff.

Nina Svahn / Yle Helsinki

Läs mera:

Mildare straff för bilist som körde på Tölöcyklist

Helsingfors hovrätt har sänkt domen för den bilist som körde ihjäl en cyklist i Tölö i Helsingfors i augusti i fjol. Hovrätten mildrade domen med nästan två år till två år och åtta månaders fängelse.