Hoppa till huvudinnehåll

ÅU:s samarbetsförhandlingar över - två sägs upp

Åbo underrättelser är Finlands äldsta dagstidning.
Åbo underrättelser är Finlands äldsta dagstidning. Bild: Yle/Peter Petrelius åu,Åbo Underrättelser

Sparåtgärderna på Förlags Ab Sydvästkusten motsvarar fem årsverken. Utgivaren av Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser strävar efter kostnadsminskningar på hundratusentals euro.

Efter avslutade samarbetsförhandlingar kommer två anställda att sägas upp. ÅU skriver på sin webbplats att i lösningen ingår en pensionering och två möjliga omplaceringar. Förhandlingarna gällde hela personalen på 27 anställda.

Tidningen slutar publicera material från Finska notisbyrån och Svensk presstjänst efter årsskiftet. Samtidigt upphör kontraktet med Lehtikuva. Då avtalen upphör uppnås årliga inbesparingar på kring 100 000 euro. Den totala kostnadsminskningen efter alla åtgärder beräknas vara 350 000 euro. Enligt tidningens chefredaktör Pär Landor och förlagets verkställande direktör Harry Serlo är åtgärderna tillräckliga för att bryta bolagets förlusttrend.

Påverkar inte utgivningsdagarna

Några minskningar i antalet utgivningsdagar blir det inte, utan Sydvästkustens båda tidningar ska utkomma som förut. Åbo Underrättelser fem gånger i veckan och Pargas Kungörelser en gång i veckan. Webbplatsen åu.fi ska uppdateras sju dagar i veckan också i fortsättningen.

Johan Backas, förtroendeman för de redaktionsanställda, säger att det varit dystra miner på redaktionen efter att det blivit klart att några kollegor blir utan arbete. I praktiken ska färre anställda än tidigare göra tidningen. Annonsproduktionen kommer att läggas ut på entreprenad och redaktörerna får ett större ansvar för ombrytningen av tidningssidorna, säger han. Största delen av tidningsredaktionerna arbetar redan så, det vill säga redaktörerna skriver själv in sina artiklar i tidningen.

Hårdsatsar på det lokala

Samtidigt som förlaget sparar försöker det få in ny intäkter och satsa på sådant som läsarna vill ha, säger Harry Serlo.
– Då det handlar om att trygga verksamheten, så gör man det inte genom att enbart skära i kostnaderna.

Enligt Serlo är beslutet att frångå byråerna helt i linje med de strategier som sattes i gång för några år sedan. Nu ska vi kraftigare än någonsin satsa på det lokala. Det betyder att vi satsar på sådant innehåll som läsarna inte möter i andra nyhetskällor under dagens lopp, säger han.