Hoppa till huvudinnehåll

NTM-centralen ger pengar till vattendragsprojekt i Österbotten

Kristinestad
NTM-centralen beviljar totalt 650 000 euro, vilket täcker dryga hälften av kostnaderna. Kristinestad Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik kristinestad

NTM-centralen beviljar 650 000 euro i understöd för vattendragsåtgärder. Största delen av pengarna går till Kristinestadsområdet.

Pengarna ska bland annat användas till Härkmerifjärdens översvämningsskydds- och restaureringsprojekt (216 000 euro) och till översvämningsvallar i Lappfjärds tätort (175 000 euro) Kristinestad får även understöd för planering av restaureringen i Skrattgrundsviken i Kristinestad.

Andra österbottniska projekt som får understöd är rensning av vattenväxtligheten i Sommarösund och syresättning i Iskmo sund i Korsholm.

NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar understöd för totalt 14 vattendragsprojekt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och
Österbotten år 2016.

De totala kostnaderna uppgår till 1,4 miljoner euro. NTM-centralen beviljar totalt 650 000 euro, vilket täcker dryga hälften av kostnaderna. Resten av kostnaderna står skogsbruksministeriet och miljöministeriet för.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten