Hoppa till huvudinnehåll

Serviceboende i elementhus i Jakobstad

Avdelning 3 vid Björkbacka i Jakobstad måste stängas
Avdelning 3 vid Björkbacka i Jakobstad måste stängas Avdelning 3 vid Björkbacka i Jakobstad måste stängas Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,effektiverat serviceboende

Det effektiverade serviceboendet vid avdelning 3 på Björkbacka servicehem i Jakobstad kommer att finnas åtminstone två år i elementhus. Avdelningen måste flytta ut ur de nuvarande utrymmena till hösten på grund av dålig inneluft. De nuvarande utrymmena skall rivas och planeringen av nya utrymmen startar ännu i år.

Placeringen av elementhusen har också ändrats efter det senaste beslutet i social-och hälsovårdsnämnden. Elementhusen kommer att placeras söder om Björkbacka fastigheten istället för norr om som ursprungligen planerades.

Stadens planer på egen dagcenterverksamhet är tillsvidare skrinlagda

De elementhus som behövs för avdelning 3 kommer enligt nuvarande planer att placeras i anslutning till avdelning 4 som i ett skede var tänkt för dagcenterverksamhet i stadens regi.

Dagcenterverksamheten för äldre har upphandlats i många år av Hötorgscentret och det arrangemanget fortsätter eftersom staden behöver de egna utrymmena i avdelning 4 för effektiverat serviceboende under byggnadstiden.

Femton klienter kommer att få plats i elementhusen och fem klienter i nuvarande avdelning 4 tills de nya utrymmena för det effektiverade serviveboendet blir klara.

Esperi Care är fortfarande intresserat av Jakobstad

Sista ordet är inte ännu sagt om Jakobstad bygger ett nytt serviceboende eller om privata intressen eventuellt kommer in i bilden.

Vårdföretaget Esperi Care med verksamhet på många olika orter i landet har reserverat en tomt i Jakobstad och kan i princip enligt egen utsago ha en färdig lösning redan till våren 2017.

Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen i Jakobstad säger att Esperi Care varit i kontakt med social-och hälsovårdsverket på nytt och vill diskutera ärendet men inget datum har slagits fast.

pirjo knif
Pirjo Knif. pirjo knif Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén pirjo knif

Social-och hälsovårdsverket kommer att ordna en aftonskola i augusti kring äldreomsorgen i Jakobstad.

Esperi Cares vd, Maija Aarnio-Isohanni har inte gått att nå för en kommentar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten