Hoppa till huvudinnehåll

Släcka bränder går före pappersarbetet

FBK-ungdomsläger med brandsläckningsövning i Bobäck 2016
FBK-ungdomsläger med brandsläckningsövning i Bobäck 2016 FBK-ungdomsläger med brandsläckningsövning i Bobäck 2016 Bild: Yle/Bengt Östling brand- och räddningsarbete,Frivilliga brandkåren,ungdomsarbete,Västnyland

-Det är allvarligt när något inte sköts, som ska skötas. Men samtidigt är frågan: Vem behöver det? På något sätt känns det mera som byråkrati för byråkratins skull. Det säger Roger Roos, organisationschef på Finlands svenska brand- och räddningsförbund om kravet på att alltid meddela förändringar i föreningsstyrelserna till Patent- och registerstyrelsen. Många har inte ens känt till kravet.

Ett drygt trettiotal finlandssvenska föreningar inom brandsläckarbranschen antingen finns inte längre, eller sköter inte sin kommunikation med föreningsregistret. Listan börjar med Björkö FBK och slutar med Täktom frivilliga brandkår.

Hälften av föreningarna har på riktigt lagt ner verksamheten för länge sedan utan att lämna besked om det. Då kunde de ha blivit strukna ur föreningsregistret och saken hade varit ur världen.

Organisationschef, Roger Roos
Organisationschef Roger Roos Organisationschef, Roger Roos Bild: Yle/Carina Bruun närbild

Omkring 15 av de dödförklarade brand- och räddningsföreningarna har ändå aktivitet, mer eller mindre. Det uppger man på det finlandssvenska centralförbundet för brandkårerna.

De har bara inte sänt in de obligatoriska beskeden till Patent- och registerstyrelsen när de har bytt ordförande eller namntecknare i styrelsen. Det har de inte gjort under de senaste 20 åren. Det är därför man nu planerar att stryka alla sådana föreningar ur registret.

Kimito frivilliga brandkår - levande eller död?

En av de dödförklarade brandkårerna var Kimito frivilliga brandkår. Trots kommunsammanslagningen på Kimitoön har den gamla indelningen funnits kvar, med registrerade brandsläckare i Västanfjärd, Dragsfjärd, Rosala, Hitis samt i Kasnäs och Vänö. Men flera av dem är hotade av uteslutning från föreningsregistret.

När den nyheten nådde Kimito FBK skötte man omedelbart om att pappren sattes i ordning. Så kommer säkert flera andra av de dödshotade föreningarna att göra, om de har krafter. Sammanlagt handlar det om tvåtusen finlandssvenska föreningar, inom alla sektorer.

Ungdomsläger tryggar fortbestånd

I Bobäck, Kyrkslätt pågår ett stort finlandssvenskt läger för brandkårsungdom. Över 300 deltagare sörjer för att det också i framtiden finns kunniga frivilliga brandsläckare.

Brandsläckningsövning på FBK-läger i Bobäck 2016
Brandsläckningsövning på FBK-läger i Bobäck 2016 Bild: Yle/Bengt Östling brand- och räddningsarbete,ungdomsarbete,organisationsverksamhet

André Sundelin är ungdomsledare och dementerar nyheten att Kimito FBK skulle ha upphört

- Det är nog struntprat. Jag kan inte förstå varifrån det kommer. Vi är aktiva i Kimito, säger André Sundelin och berättar om hur det är fullt av aktiva ungdomar.

FBK-verksamheten är viktig att hålla kvar, anser Sundelin. Han är förvånad över nyheten om att hans frivilliga brandkår skulle vara dödförklarad. Men han är ungdomsledare, och har inte haft att göra med den byråkrati föreningen borde ha skött med föreningsregistret.

Utflyttning och ålderdom hotar ändå

Men det finns också brandkårer som läggs ner. Orsaken är ofta att det inte finns folk och resurser att fortsätta verksamheten.

- Vi blir alla äldre och utflyttningen från orter på glesbygden till städerna fortsätter. Då räcker inte heller personalresurserna till för att bedriva lokal brand- och släckningsverksamhet, förklarar organisationschef Roger Roos. Då övergår ansvaret ofta till frivilliga brandkårer på centralorterna, längre bort.

Ordning bland slangar och vattensprutor

Många väntar sig säkert ordning och reda både bland slangarna och i brandkårsorganisationen. Medborgarna skulle säkert önska snabbhet och exakthet av dem som ska släcka bränder och rädda liv.

Men det finns mycket byråkrati i verksamheten, inte bara till föreningsregistret,

- Pappersbyråkratin hos oss är fruktansvärd, den bara ökar från år till år, förklarar Roger Roos. Förutom föreningens egna papper ska ha man ordning på kontakterna till kommunerna som köper tjänster från frivilligorganisationen. Där krävs en hel del pappersarbete och redovisning. Då finns det en risk att föreningssidan blir lidande, misstänker Roger Roos.

Brandsläckningsövning på FBK-läger i Bobäck 2016
Brandsläckningsövning på FBK-läger i Bobäck 2016 Bild: Yle/Bengt Östling brand- och räddningsarbete,fbk,eldsvådor,ungdomsarbete

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes