Hoppa till huvudinnehåll

Yles partimätning: SDP dyker – C och Saml uppåt

SDP:s ordförande Antti Rinne
SDP-ordföranden Antti Rinne har all orsak att vara bekymrad. Stödet för partiet ligger nu på samma nivå som i höstas. SDP:s ordförande Antti Rinne Bild: Mikael Crawford/Yle Antti Rinne

Det skulle bli regeringsskifte om det hölls riksdagsval i dag, men Centern är fortfarande det största och Samlingspartiet är igen det näst största partiet. Det här visar Yles senaste partimätning.

Sannfinländarna ligger stadigt på hälften av det stöd som partiet hade i riksdagsvalet. Socialdemokraterna dyker och landar på samma siffror som förra hösten.

Centern – som hela året har legat mellan 20 och knappa 22 procent – landar nu på 21,1 procent, det vill säga på samma väljarstöd som i riksdagsvalet.

Också Samlingspartiet gör bra ifrån sig. Partiet landar på 18,6 procent – och det är bättre än valet 2015 då Samlingspartiet fick 18,2 procent av rösterna.

En förklaring kan vara att centermaskineriet lyckades ena leden och att ordförandevalet i Samlingspartiet har gjort partiet gott.

SDP dyker när C och Saml samlas

SDP dyker i samband med Centerns och Samlingspartiets partimöten. Omvänt ser vi också att Centern och Samlingspartiet ökar vid samma tidpunkt.

En förklaring kan vara att centermaskineriet lyckas ena leden och att ordförandevalet i Samlingspartiet har gjort partiet gott. SDP har inte i motsvarande grad lyckats profilera sig mot regeringen.

SDP får ett väljarstöd på 18,2 procent. Det här är garanterat en besvikelse för partistrategerna, eftersom SDP backar knappa två procentenheter i förhållande till juni-siffrorna och nästan tre procentenheter i förhållande till toppnoteringen i mars.


';} else {html += ' ' + (date.getMonth() + 1) + "/" + date.getFullYear() + '

';} $.each(values, function (i, point) { html += '
' + point[0] + ': ' + Highcharts.numberFormat(point[1], 1, ',', ' ') + ' %
'; }); if (intervjuade[this.points[0].point.index+1] != undefined) {html += '
Intervjuade: '+ Highcharts.numberFormat(intervjuade[this.points[0].point.index+1], 0, ',', ' ')} if (felmarginal[this.points[0].point.index+1] != undefined) {html += '
Felmarginal: ±' + Highcharts.numberFormat(felmarginal[this.points[0].point.index+1], 1, ',', ' ') + ' %-enh.'}; return html; }, backgroundColor:'#fff', borderColor:'#ccc', borderRadius:0, borderWidth:1, shadow:false, shared:true, style:{ color:'#444', fontFamily:'arial', fontSize:12, fontWeight:'normal' }, useHTML:true }, plotOptions: { series: { marker: { enabled: false, symbol: 'circle' }, lineWidth: 5, connectNulls: true, events: { legendItemClick: function () { return false; } } } }, series: [ {id: 'isSaml', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isSDP', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isSannf', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isC', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isGron', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isV', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isSFP', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isKD', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isOvr', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {name: 'Saml', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'SDP', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Sannf', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'C', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Grön', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'V', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'SFP', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'KD', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Övr', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false} ], xAxis: { type: 'datetime', plotLines: plotLines, dateTimeLabelFormats: { millisecond: '%H:%M:%S.%L', second: '%H:%M:%S', minute: '%H:%M', hour: '%H:%M', day: '%d.%m.%Y', week: '%d.%m.%Y', month: '%b %Y', year: '%Y' } }, yAxis: { title: { text: 'Stöd (%)' }, gridLineColor: '#e3e3e3', floor: 0, min: 0, endOnTick: false } }; // Create the chart var chart = new Highcharts.Chart(highchartsOptions); $('#yddvizYle').click(function () { if (isYle == true) { chart.series[0].hide(); chart.series[1].hide(); chart.series[2].hide(); chart.series[3].hide(); chart.series[4].hide(); chart.series[5].hide(); chart.series[6].hide(); chart.series[7].hide(); chart.series[8].hide(); isYle = false; $(this).removeClass("selected"); } else { if (isSaml == true) chart.series[0].show(); if (isSDP == true) chart.series[1].show(); if (isSannf == true) chart.series[2].show(); if (isC == true) chart.series[3].show(); if (isGron == true) chart.series[4].show(); if (isV == true) chart.series[5].show(); if (isSFP == true) chart.series[6].show(); if (isKD == true) chart.series[7].show(); if (isOvr == true) chart.series[8].show(); isYle = true; $(this).addClass("selected"); } }); $('#yddvizHS').click(function () { if (isHS == true) { chart.series[9].hide(); chart.series[10].hide(); chart.series[11].hide(); chart.series[12].hide(); chart.series[13].hide(); chart.series[14].hide(); chart.series[15].hide(); chart.series[16].hide(); chart.series[17].hide(); isHS = false; $(this).removeClass("selected"); } else { if (isSaml == true) chart.series[9].show(); if (isSDP == true) chart.series[10].show(); if (isSannf == true) chart.series[11].show(); if (isC == true) chart.series[12].show(); if (isGron == true) chart.series[13].show(); if (isV == true) chart.series[14].show(); if (isSFP == true) chart.series[15].show(); if (isKD == true) chart.series[16].show(); if (isOvr == true) chart.series[17].show(); isHS = true; $(this).addClass("selected"); } }); function toggleParty(div, state, yle, hs) { if (state == true) { chart.series[yle].hide(); chart.series[hs].hide(); state = false; $(div).removeClass("selected"); } else { if (isYle == true) chart.series[yle].show(); if (isHS == true) chart.series[hs].show(); state = true; $(div).addClass("selected"); } return state; } $('#yddvizSaml').click(function () { isSaml = toggleParty(this, isSaml, 0, 9); }); $('#yddvizSDP').click(function () { isSDP = toggleParty(this, isSDP, 1, 10); }); $('#yddvizSannf').click(function () { isSannf = toggleParty(this, isSannf, 2, 11); }); $('#yddvizC').click(function () { isC = toggleParty(this, isC, 3, 12); }); $('#yddvizGron').click(function () { isGron = toggleParty(this, isGron, 4, 13); }); $('#yddvizV').click(function () { isV = toggleParty(this, isV, 5, 14); }); $('#yddvizSFP').click(function () { isSFP = toggleParty(this, isSFP, 6, 15); }); $('#yddvizKD').click(function () { isKD = toggleParty(this, isKD, 7, 16); }); $('#yddvizOvr').click(function () { isOvr = toggleParty(this, isOvr, 8, 17); }); $('#yddvizDatum').click(function () { var i = chart.xAxis[0].plotLinesAndBands.length; if (i > 0) { while (i--) { chart.xAxis[0].plotLinesAndBands[i].destroy(); } $(this).removeClass("selected"); } else { chart.xAxis[0].update({ plotLines: plotLines }); $(this).addClass("selected"); } }); $('#yddvizZoom2007').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(2007, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoom2014').removeClass("selected"); $('#yddvizZoomReset').removeClass("selected"); }); $('#yddvizZoom2014').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(2014, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoomReset').removeClass("selected"); $('#yddvizZoom2007').removeClass("selected"); }); $('#yddvizZoomReset').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(1994, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoom2014').removeClass("selected"); $('#yddvizZoom2007').removeClass("selected"); }); });
Välj partier:
Saml
SDP
Sannf
C
Grön
V
SFP
KD
Övr
Välj mätningar:
Yle HS
Zooma:
Visa allt 2007- 2014-

Felmarginal i %-enheter och gäller för de stora partierna. Källa: Yle/Taloustutkimus & HS/TNS-Gallup.

Sannf gör årets näst sämsta resultat

Bland vinnarna finns också Vänsterförbundet som går framåt med en knapp procentenhet i förhållande till föregående mätning. Här har valet av Li Andersson till partiordförande haft en klar inverkan.

8,6 procent av väljarna skulle stöda Sannfinländarna i dag. Det är mindre än hälften av det stöd som partiet hade i riksdagsvalet.

Sannfinländarna fortsätter med ett halverat väljarstöd. Enligt Taloustutkimus mätning skulle 8,6 procent av väljarna stöda Sannfinländarna i dag. Det är mindre än hälften av det stöd som partiet hade i riksdagsvalet.

Resultatet för Sannfinländarna är det näst sämsta under året då väljarstödet har legat mellan 8,5 och 9,8 procent.

De gröna nästan dubbelt så stora som 2015

De gröna – som har haft medvind sedan riksdagsvalet – backar lite, men ligger fortfarande på hela 14,1 procent.

I de två föregående mätningarna har De gröna gått framåt åtminstone en procentenhet och att partiet fortsätter att ligga på över 14 procent är intressant. Väljarstödet är nu nästan dubbelt så stort som i valet 2015.

Också småpartierna Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna har förbättrat sina siffror något. SFP landar på 4,3 procent och KD på 3,6.

Väljarundersökningen gjordes av Taloustutkimus. Knappt 2 426 personer intervjuades under perioden 8.6 - 5.7.2016. Felmarginalen är 1,6 procentenheter åt båda hållen.

Det att De gröna fortsätter att ligga på över 14 procent är intressant. Väljarstödet är nu nästan dubbelt så stort som i valet 2015.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes