Hoppa till huvudinnehåll

Badförbud vid lägergård i Jakobstad

Badstranden vid Merilä lägergård i Jakobstad
Badstranden vid Merilä lägergård i Jakobstad. Badstranden vid Merilä lägergård i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,merilä lägergård

Det råder badförbud vid Merilä lägergård i Jakobstad. Vid en rutinkontroll i måndags upptäcktes att halten av e-colibakterier i badvattnet vid lägergården överstiger den tillåtna gränsen på 500 bakterier/100 ml vatten. Badvattnet innehöll 610 bakterier/100ml.

Nya prover på havsvattnet togs på torsdagen men de ungdomar som för tillfället är på skriftskolläger vid Merilä får hålla sig på land. Skriftskollägret avslutas på fredagen. Nästa vecka är beläggningen mindre vid Merilä.

Pörkenässällskapet som driver den andra lägergården i närheten har inte ännu fått svar på sitt vattenprov eftersom det första togs först i torsdags och det återstår att se vad resultatet blir av det provet. Prov togs också på torsdagen av det renade vattnet innan det släpptes ut i det rör som leder ut vattnet i havet.

Nya vattenprover på fredag

Resultaten av de nya vattenprov som togs i havet på torsdag kan eventuellt bli klara till fredag eftermiddag, i annat fall dröjer det till måndag innan resultatet klarnar

- Det är inte klart varifrån bakterierna kommer. Ifjol överstegs inte gränsvärdena men det har skett under tidigare år och vi känner inte till källan, säger Marit Björkstrand som är chef för miljöhälsovården i Jakobstad

Gemensamt reningsverk

Pörkenässällskapet driver Pörkenäs lägergård och Merilä lägergård ägs av finska församlingen i Jakobstad. De båda lägergårdarna har ett gemensamt reningsverk som byggdes för fyra år sedan och som har alla de miljötillstånd som krävs. Båda lägergårdarna är populära och speciellt Pörkenässällskapets anläggning är i flitig användning.

- Reningsverket har en maxkapacitet på 24 kubikmeter i dygnet, dessutom finns en bufferttank på 10 kubikmeter, säger församlingarnas fastighetschef Daniel Vikström i Jakobstad.

- Räcker inte det systemet aktiveras ett larm och vi tillkallar en slamsugbil för att tömma tankarna och det har skett en gång i år.

I maj i år installerades ytterligare en UV-lampa som skall ta kål på bakterier innan de leds ut i det 600 meter långa rör som leder det renade avloppsvattnet ut i havet.

Badförbud för deltagarna i skriftskollägret vid Merilä lägergård i Jakobstad
Badförbud för deltagarna i skriftskollägret vid Merilä lägergård i Jakobstad Badförbud för deltagarna i skriftskollägret vid Merilä lägergård i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,lägergård,bakterier

Inga fettavskiljare i köken

Det finns inga fettavskiljare i köken och det här har periodvis lett till problem. Sedan tre veckor tillbaks läggs nu dagligen ett medel i avloppsrören som bryter ner fett.

- Jag vill inte gå med på att vårt reningsverk är syndabocken, vi har gjort vad vi kan men källan till problemet måste hittas, säger Daniel Vikström.

- Hälsovårdsmyndigheterna söker nu på ett geografiskt större område efter orsaken och det är klart att det är människo-, inte djuravföring som är orsaken till de förhöjda halterna av e-colibakterier.