Hoppa till huvudinnehåll

Jourstrukturen grundlagsvidrig, säger professor

Huvudingången för Vasa centralsjukhus
Huvudingången för Vasa centralsjukhus. Huvudingången för Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vasa centralsjukhus,Vasa sjukvårdsdistrikt,närbild

Olli Mäenpää är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet och har på begäran av Svenska reformgruppen granskat de grundläggande språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdsreformen och i bland annat reformen av jourstrukturen.

Mäenpää konstaterar att förslaget till ny jourstruktur är bristfälligt, särskilt när det gäller utvärderingen av centralsjukhusen i Vasa och Seinäjoki. En administrativ centralisering av av specialsjukvården är en så stor omorganisering att man måste välja det alternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna. Det här kan innebära problem när lagförslaget ska behandlas i grundlagsutskottet.

- Han är mycket tuff och tydlig i sitt utlåtande, säger Svenska reformgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos.

Wideroos är noga med att poängtera att man inte är ute efter att sabotera regeringens arbete.

- Vi vill vara schyssta mot regeringen och ge den chansen att ändra lagförslaget innan det eventuellt stöter på problem i grundlagsutskottet, säger Wideroos.

- Vårt mål är också att vårdreformen ska kunna gå vidare.

Mäenpää och Svenska reformgruppen motsätter sig inte att Seinäjoki centralsjukhus får full jour, men konstaterar att Vasa centralsjukhus också behöver det.

- Vi förespråkar modellen med 12+1 fulljourssjukhus, vi är alltså inte ute efter att frånta Seinöjoki fulljoursstatusen, säger Wideroos.

Förslaget till ny jourstruktur är på remiss fram till den 10 september. Under hösten ska lagförslaget behandlas i riksdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten