Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsdirektör tror inte det är realistiskt med autonomi

Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela
Österbottens blivande landskapsdirektör Kaj Suomela Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela Bild: Yle/Markus Bergfors Kaj Suomela,landskapsdirektör,Österbotten

En lyssnare ställde frågan om Österbotten kunde få samma självstyre som Åland, i serien Dina hemknutar. Nästa år tar Kaj Suomela över rodret som landskapsdirektör för Österbotten. Även om landskapet inte är på väg mot en autonomi tror Suomela att vi kommer att få mer att bestämma över i framtiden.

- I dagens läge, när vi är på väg mot de själstyrande landskapen tycker jag att det redan kommer att ge ganska mycket möjligheter. Vi kommer inte att få samma rättigheter som Åland, men det nya landskapet kommer att ha en självständig budget som folkvalda bestämmer över, säger Kaj Suomela.

Vill ha beskattningsrätt

Problemet är att formen som pengarna kommer i begränsar landskapet Österbottens möjligheter.

- Nackdelen med det nya landskapet är förstås att pengarna kommer från staten som en klumpsumma. Det vi borde jobba med i framtiden är att få en beskattningsrätt så att landskapet skulle ha egna resurser och kunna bestämma vad man satsar på och vilka serviceformer.

Med större friheter skulle det också behövas ett större ansvar. Suomela poängterar att friheterna skulle föra med sig mer förvaltningsbyråkrati, och att vi trots allt är en del av både Finland och EU.

- Österbotten lever på öppenhet, så några murar ska vi inte bygga upp här, utan ett landskap som är funktionellt, bra för medborgarna och som sporrar till företagsamhet.

Suomela har förhoppningar om att landskapsreformen kan leda till större friheter i framtiden.

- Nackdelen är förstås att budgetmedlen som vi kommer att få är ganska njugga, så det blir en skensjälvständighet i början. Men på längre sikt kunde man ju utveckla det i den riktningen att vi skulle göra jobbet bättre, effektivare och få medel över för att kunna satsa på vad vi själva vill.

Suomela har förståelse för att frågeställaren tar upp ämnet. Men realistiskt är det inte.

- Frågan dyker ju upp då som då. Åland har vissa fördelar, de har tax free och deras turism lever till en stor del på det. Tanken har ju funnits länge, men jag tror att det blir ganska svårt för Österbotten att få det eftersom Åland fick det historiskt när Nationernas förbund gav det åt Åland.

Ålands självstyrelse unik

Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska folkpartiet och riksdagsledamot, vill påminna om att Åland fick sin självstyrelse i en internationell överkommelse i kölvattnet av första världskriget.

- Det är liksom en självstyrelse som är av en helt annan kaliber än den som jag tror att man tänker att man skulle kunna få här i Österbotten.

Trots det har även Henriksson förståelse för att frågan om en större självbestämmanderätt tas upp. Hon anser också att man borde sträva efter att landskapen skulle få mer makt i framtiden.

- Jag tycker ju att själva grundtanken är intressant. Jag tror att det också handlar om att människor i dag, också vi här i Österbotten, upplever att staten vill styra för mycket och att inte själva får påverka tillräckligt. Nu när man gör landskapsreformen tycker jag att regeringen skulle ge mera självstyrelse till landskapen. Det verkar nu tvärtom gå i den riktningen att statsmakten vill styra ännu mera i framtiden, och det gäller då speciellt vården.

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson Bild: Stina Sirén/Yle Anna-Maja Henriksson,Svenska folkpartiet i Finland,svenska riksdagsgruppens ordförande,jurister

Pengarna och makten går inte hand i hand

Ett av Centerns långsiktiga mål har varit att få starkare landskap. Henriksson tycker dock inte att det är ditåt de är på väg.

- Så länge som statsmakten sitter och styr över pengaflödet har man inte en utvecklad självstyrelse. Jag tycker tvärtom att man tar ett steg bakåt. I dag så har kommunerna möjligheter att själv bestämma kring sin skattesats och kring sin vårdpalett tillsammans med sjukvårdsdistriktet. Det här tar man nu bort och det blir en ännu starkare centralstyrning från statligt håll. Om det är den typen av landskap Centern då på riktigt vill ha så tycker jag inte att det är en bra utveckling. Där kommer också demokratin på ett sätt i kläm, när pengarna och makten inte går hand i hand.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten