Hoppa till huvudinnehåll

Söker sig skarven i Östnyland inomskärs?

skarvfågel
De här skarvarna är fotograferade på Håplaxviken i Borgå. skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Iakttagelser gör gällande att skarven söker sig allt närmare den östnyländska kustremsan.

Bland annat har skarven iakttagits på Håplaxviken i Borgå, det vill säga där Svartsån rinner ut i Finska viken.

Verksamhetsledare Christian Lindén vid Nylands fiskarförbund tycker sig ha märkt att skarven de facto har sökt sig närmare den östnyländska kusten.

- Nationellt har ju skarvens population hållits på stabil nivå, men å andra sidan har den ökat i östra Nyland. Den har också sökt sig närmare kusten, säger Lindén.

skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Fenomen från Danmark?

Orsaken till att så sker kan enligt Lindén vara att skarven helt enkelt lärt sig att göra så på de platser där den övervintrar. I till exempel Danmark har man fått stora problem med skarvar som tar sig upp i åarna och gör slut på lax- och öringsyngel.

- Det verkar som om fenomenet skulle vara på väg till oss också. Övervintrande skarvar tar så att säga med sig "lärdomen" till Finland och börjar agera på samma sätt här. Myndigheterna borde nu ta sig an problematiken innan matfisken helt försvinner, menar Lindén.

Fiskare Tanja Åkerfelt på Löparö i Sibbo, säger att skarven den här sommaren häckar så nära platsen där hon bor att hon både kan se och höra dem.

- De har definitivt tagit sig närmare land. Det är stor skillnad om man jämför med var de häckade förra sommaren. Dessutom verkar de ha ökat i antal, säger Åkerfelt.

skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (fåglar),mjk

Komplex fråga

Skarvens vara eller icke vara är en stor och svår fråga som ännu saknar lösning. Inom fiskerinäringen säger man att skarven far iväg med vår mat, medan miljöorganisationerna säger att skarven har lika stor rätt till våra vatten och till fisken som vi och att den hör hemma i vår natur.

Även då det gäller iakttagelserna om att skarven nu börjat trivas också närmare kusten går åsikterna mellan fiskare och biologer skarpt isär.

- Jag har inte själv kunnat göra några iakttagelser som skulle kunna styrka uppfattningen om att skarven nu skulle söka sig närmare kusten, säger Magnus Östman, chefredaktör för den idéella miljöorganisationen Natur och miljös tidning Finlands natur.

Enligt Östman är skarvsituationen i åtminstone den östliga delen av Östnylands skärgård den samma som under tidigare år.

- Enstaka fåglar eller flockar kan visserligen röra sig närmare kusten, men häckningen sker nog fortfarande i den yttre skärgården, säger Östman.

skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (fåglar),mjk

Ingen ökning

Inte heller tror Östman att antalet skarvar ökat i den östnyländska skärgården.

- Jag skulle säga att antalet häckande par i skarvkolonierna i stort sett är det samma som under de senaste åren, men de exakta uppgifterna baserade på de inventeringar som gjorts kommer först mot slutet av sommaren, säger Östman.

Östman säger också, att det är naturligtvis på de uppgifterna man bör förlita sig.

- Snabbt gjorda mera slumpmässiga iakttagelser kan lätt ge en fel bild av situationen, menar Östman.

Lyssna här till en debatt från den 1 juni 2016 i Radio Vega om skarven: Skarven - en gåva eller ett gissel?

skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (fåglar),skarv i östnyland

Läs också