Hoppa till huvudinnehåll

Yle har tekniska problem som kan påverka svenska.yle.fi och Arenan. Vi utreder.

Lagman Daniel Allén: "En försenad rättvisa är en dålig rättvisa"

Lagböcker och domarklubba.
Lagböcker och domarklubba. Bild: CC domstolsbeslut

Tingsrätterna får mindre pengar i statsbudgeten den här regeringsperioden. I takt med att resurserna minskar och antalet ärenden ökar kommer ärendenas handläggningstider att bli längre.

Redan nu är handläggningstiderna vid Vasa tingsrätt längre än det genomsnittliga i landet. Ledande lagman Daniel Allén beskriver situationen som dålig.

Då det gäller brottmål har handläggningstiden i medeltal varit 4,5-5 månader under de senaste åren.

- Vi befinner oss inom acceptabla ramar, men Vasa hovrätts domkrets är inte bra framme i statistiken. På civilmålssidan har vi en handläggningstid på cirka 10 månader. Också det är högre än landets medeltal, säger Ledande lagman Daniel Allén på tingsrätten i Vasa.

Trovärdigheten lider

Allén säger att en sådan utveckling gör att det blir svårt att upprätthålla en trovärdig verksamhet.

- En försenad rättvisa är alltid lite komplicerad därför att det händer massor med saker. Vi har mål på civila sidan som är upp till tre år gamla. Vi har 55 mål i dag som är över ett år gamla. Det är en ganska stor andel av 200 öppna ärenden. Det börjar bli en fjärdedel av anhängiga tvistemål som är över ett år gamla, säger Allén.

Helsingfors och Åland, som stor respektive liten enhet, uppvisar ett sämre resultat än Vasa.

I jämförelse med de medelstora tingsrätterna har Vasa en långsammare takt för att sköta ärenden.

Stor mångfald i Vasa

Situationen i Vasa beror mycket på ärendenas mångfald, en kulturell mångfald och det faktum att nästan alla mål är tvåspråkiga och kräver översättning.

- Vi har långa behandlingstider jämfört med Seinäjoki och Karleby, där de har en enhetligare arbetsbild. Seinäjoki har en tingsrätt i motsvarande storlek, men de har ett mera ensidigt verksamhetsområde.

Vasaregionen är ett av invandrartätaste i landet. Regionen har också en mångsidig näringsverksamhet med bland annat transport, export och import. Tingsrätten i Vasa har hand om jorddomstolsärenden, företagssaneringar, utsökningsbesvär, sjörättliga ärenden och militärmål.

- Vi har stor variation i typer av mål i Vasa. Vi måste ha en beredskap att klara av en massa olika saker. Vi är också den enda tingsrätten som de facto fungerar på två språk varje dag i alla mål, nästan. Vi översätter hela tiden vid sidan om.

- Antingen får vi längre handläggningstider eller så får vi börja slarva med vårt jobb. Och vi har beslutat att inte börja slarva med vårt jobb. Vi är en rättsinstans. Vi ska inte hålla på och sjabbla bort det vi gör, säger Allén.

Hösten 2015 förlorade tingsätten i Vasa en domartjänst och en sekreterartjänst. Det betyder att de minskade personalen från 52 till 50. Genomförs de föreslagna nedskärningarna innebär det att personalen minskar med ytterligare fyra.

- Ärendemängderna minskade inte, snarare har arbetsmängden ökat från i fjol. Pressen ökar ytterligare. Vi har fått lite hjälp från ministeriet men luckan på tjänstesidan har inte reparerats. Med den arbetsmängd vi har borde vi få tillbaka de två tjänster som vi förlorade, säger Allén.

Ledande lagman Daniel Allen på Österbottens tingsrätt.
Daniel Allén Ledande lagman Daniel Allen på Österbottens tingsrätt. Bild: Yle/Joni Kyheröinen österbottens tingsrätt

Staten måste ersätta

Staten är ersättningsskyldig om handläggningstiden blir för lång. Där går smärtgränsen ungefär vid tre år.

- Ersättningarna är ändå inte tillräckligt stora att de skulle reparera den skada som ett dröjsmål kan förorsaka, säger Allén.

Staten ersätter främst om det är fråga om stora ekonomiska förluster för parterna.

- Typexemplet är tvister om mögelhus, där man tvingats flytta ut från huset och har en tillfällig lösning som skapar extra kostnader. Det här är ett typexempel på ärenden som inte borde fördröjas.

Ärenden flyttar till polis och åklagare

Möjligheterna att besvära sig till hovrätten har skärpts. I stället är det meningen att tingsrättens verksamhet ska stärkas så att den kan vara så professionell och heltäckande som möjligt.

Ärenden flyttar mer och mer över från tingsrätten till åklagare eller polisen.

- De enklare målen överförs mer och mer till andra instanser, polis eller åklagare. Det görs för att underlätta handläggningen på tingsrätten, så att vi kan koncentrera oss på de ärenden som är verkligt stridiga, där det finns bevismässiga och juridiska ingredienser som behöver prövas grundligt.

Men även polisen och åklagarämbetet dras med minskade resurser.

- Hela kedjan är ganska problematisk. Man frågar sig hur viktig är rättvisa och rättsskyddet i samhället och säkerheten.

- Man skär ner på oss, polis, åklagare och rättsväsendet. Vi har 1,6 procent av hela budgeten med 900 miljoner av 55 miljarder euro. Skär man ner på det så blir det svårt att upprätthålla en trovärdig verksamhet. Åklagarna har också en ganska liten budget inom inrikesministeriet, så nog drabbar det ju både åklagare och oss de här nedskärningarna. Det betyder ju att brottmålen inte löper på samma sätt som det borde och som det har gjort tidigare.

Specialisering och medling

För att hantera den uppkomna situationen med minskade resurser har de vid tingsrätten i Vasa mer och med börjat specialisera sig både bland domarna och på avdelningarna.

- VI har skapat grupper av specialiseringar där några domare tar huvudansvaret för vissa typer av ärenden. Det effektiverar på sikt, då en viss grupp av domare sköter till exempel ekonomiska brott. Domarna hittar modeller för hur man kan sköta det så det ska löpa bra. Men vi har ändå kvar problemet med att vi har en mångsidig ärendebulk i tingsrätten i Vasa.

De avdelningsbaserade specialiseringarna handlar om att avdelningar koncentrerar sig på olika typer av ärenden. Sekreterarkåren på avdelningen lär sig rutinerna och hur de ska sköta ärendena, var de snabbt skaffar fram utlåtanden med mera.

För att korta ner hanteringstiden vid civila ärenden rekommenderas medling. Medling tillämpas mer och mer, där parterna möts och gör en överenskommelse. Då kan ärendet skötas på ett par månader.

Vi försöker också rekrytera så effektiv personal som möjligt, säger lagman Daniel Allén.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten