Hoppa till huvudinnehåll

Stora höjningar av elavgifterna i Borgå de senaste åren

Borgå energis skylt
Borgå elnät är dotterbolag till Borgå energi. Borgå energis skylt Bild: Yle/Fredrika Sundén borgå elnät

Borgå elnät har höjt sina elöverföringsavgifter med närmare det dubbla under de senaste åtta åren. Bland förklaringarna finns höjda skatter, ett stort investeringstryck och kraven i den nya ellagen.

Sedan 2008 har Borgå elnät höjt sina elöverföringsavgifter med 87 procent. Bolaget är inte heller ensamt om stora höjningar. Det visar en jämförelse av 78 elbolag som Svenska Yle har gjort.

Borgå elnät är på 19:e plats bland dem som har höjt sina elöverföringsavgifter mest sedan 2008. Samtidigt är bolaget på 40:e plats om man ser till vilka bolag som har de högsta avgifterna just nu.

Trots den stora prishöjningen hör Borgå elnät alltså inte till de dyraste bolagen.

– Man måste ju alltid komma ihåg att i skatterna ingår i den procent som Svenska Yle har tagit fram, säger vd Magnus Nylander vid Borgå elnät. Ser man till en period på sex till åtta år har vi höjt avgifterna med lite på 30 procent.

Nylander konstaterar att skatterna har höjts med nästan 300 procent sedan 2008. Det är en förklaring till de höga procentuella höjningarna av elöverföringsavgifterna.

Vd för Borgå Elnät, Magnus Nylander
Magnus Nylander. Vd för Borgå Elnät, Magnus Nylander Bild: Yle/Fredrika Sundén magnus nylander

En annan orsak är prishöjningarna hos stamnätsbolaget Fingrid som gör stora satsningar i elnätet.

– Därtill har vi vårt eget gedigna investeringspaket som kräver en hel del resurser, och det är ju den främsta förklaringen till att vi har höjt priserna de senaste åren, säger Nylander.

Den nya ellagen som trädde i kraft i år ställer också stora krav på elbolagen. Enligt den måste bolagen bland annat klara av vissa avbrottstider.

Borgå elnäts mål är att ha grävt ner 60 procent av elnätet innan 2028. Just nu ligger man på ungefär 30 procent. Projektet kräver en hel del investeringar.

Svårt att jämföra elöverföringsavgifter

Magnus Nylander konstaterar att det är svårt att jämföra olika bolags elöverföringsavgifter.

Elbolagen har olika filosofi kring hur stora dividender ägarna får. Dessutom inverkar verksamhetsmiljön.

– Jag vet att vissa bolag har 100 meter ledning per kund, medan andra bolag har 250 meter ledning per kund. Det är klart att sådant påverkar.

Nylander berättar att Borgå elnät alltid har haft som mål att elöverföringsavgifterna ska ligga ungefär kring landets medeltal. Det verkar bolaget ha lyckats med om man ser på avgifterna i juli.

Borgå elnäts avgifter ligger ännu inte på maxnivå.

– Energimyndigheterna kollar alltid om våra avgifter är skäliga för en period på fyra år. Under föregående tillsynsperiod hade vi ungefär 3,5 miljoner som vi inte tog ut ur verksamheten. Vi hade kunnat ha högre priser.

Ellagen pressar till stora investeringar

För tillfället har Borgå elnät ändå en ganska stor investeringsskuld, vilket också är en förklaring till att elöverföringsavgifterna har höjts.

Bolaget har en omsättning på cirka 13 miljoner varje år. Av den summan går ungefär 7 miljoner till investeringar.

– Att höja priserna har inte heller räckt till utan vi har nog tvingats gå snällt med hatten i handen till bankdirektören för att be om lån, säger Nylander.

Borgå energis hus
Borgå energis kontor i centrum. Borgå energis hus Bild: Yle/Fredrika Sundén energihuset i borgå

Borgå elnät höjde senast sina avgifter i början av mars. Nylander säger att kunderna inte behöver vänta sig ytterligare prishöjningar i år.

– Men kraven är hårda från ellagens synvinkel och vi måste forcera våra investeringar. Det återstår att se vad vi måste göra nästa år. Vi kommer nog att se många höjningar ännu på elöverföringssidan i det här landet.

Borgå elnät hör till dem som har försökt lobba för tilläggstid att göra nödvändiga investeringar. Då kunde man trappa ner på investeringstakten.

Tillsvidare måste elbolagen ändå följa lagens nuvarande krav.

– På det viset har man kanske, inte dåligt samvete, men sådana här tider då det annars är kärvt skulle man ju inte vilja höja priserna, säger Magnus Nylander.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland