Hoppa till huvudinnehåll

Djurrättspartiet blir Finlands nyaste parti

Olika partier
Finland får ännu fler partier Olika partier Bild: Yle/Fia Doepel partier,Raseborg

Finland får ett nytt politiskt parti. Djurrättspartiet i Finland (DRP) har samlat in 5 400 namn och har lämnat in en ansökan om att bli infört i partiregistret.

Partiet har ett 50-tal aktiva medlemmar, de flesta i Åbotrakten. Man siktar på att ha kandidater i kommunalvalet bland annat i Åbo, Björneborg, Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä.

Ordförande för Djurrättspartiet är Åbobon Saana-Maria Majatie. Partiet arbetar för att att göra Finland till ett samhälle för alla djur.

I år har två nya partier redan registrerats i partiregistret, Det na­tio­nel­la whis­ky­par­tiet och Pi­rat­par­tiet. De tio övriga är Fin­lands So­cial­de­mok­ra­tis­ka Par­ti, Cen­tern i Fin­land, Sam­lings­par­tiet, Svens­ka folk­par­tiet i Fin­land, Krist­de­mok­ra­ter­na i Fin­land, Grö­na för­bun­det, Väns­ter­för­bun­det, Sann­fin­län­dar­na, Fin­lands Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti samt Kom­mu­nis­tis­ka Ar­be­tar­par­tiet - För Fred och So­cia­lism.

Också Paavo Väyrynens Medborgarparti har samlat in mer än 5 000 namn och väntar på att Justitieministeriet godkänner underskrifterna och registrerar det som politiskt parti. Det samlas in namn också för ett nytt feministiskt parti.