Hoppa till huvudinnehåll

Nu diskuteras detaljplanen för östra Tasträsk

Planläggare Satu Onnila på Söderkulla bibliotek
Satu Onnela. Planläggare Satu Onnila på Söderkulla bibliotek Bild: Yle/Charlotte Vainio satu onnila

När Sibbo kommun förra hösten lade fram planerna för Tastrask IV (T9) lät reaktionerna från invånarna inte vänta på sig och många protesterade. Kring detaljplanen för östra Tasträsk (T6) har man därför en annan strategi.

På biblioteket i Söderkulla sitter Sibbo kommuns planläggare Satu Onnela. Framför henne på bordet ligger kartor och grafer. Bredvid henne, inbegripen i samtal, sitter en äldre dam. Damen är en av många som tagit chansen att möta Onnela för att framföra sina synpunkter på planerna.

Planläggare Satu Onnila på Söderkulla bibliotek
Planläggare Satu Onnela tar emot invånarnas tankar Planläggare Satu Onnila på Söderkulla bibliotek Bild: Yle/Charlotte Vainio sibbo

Onnela berättar att det varit kanske 20 personer där och pratat med henne, under de tisdagar hon suttit tillgänglig på biblioteket. Och intresset för att säga sin åsikt har varit mycket stort. I april hade man en workshop, med ungefär 50 deltagare.

- Vi vill värna om växelverkan med invånarna. Det är viktigt att de får säga sin åsikt, säger Onnela.

Planutkast klart först i höst

Planen är inte färdig eftersom man började i slutet av juni. Det kommunen nu önskar är att höra invånarna. Först i höst, kanske i september, säger Onnela att ett planutkast kan vara färdigt.

- En matargata mellan Granitvägen och Tasbyvägen är det första målet, säger Onnela.

Lång väntan

Det har varit mycket respons på att man nu har öppnat upp för planeringen av området.

- Man har väntat väldigt länge. Folk har sagt att det har varit i kanske 20 år som man har väntat på att någonting ska hända.

Tidigare har det varit byggförbud på området och därför har ingenting hänt på så många år. Nu är många byggnader i dåligt skick.

Bevara eller utveckla?

De önskemålen som invånarna kommer med gäller bland annat huruvida det borde vara fast boende eller sommarboende. Det kommer också frågor om byggrätter.

- Det bor redan många på området, säger Onnela. De undrar förstås vad som händer med deras fastigheter.

Inom den premilinära gränsen för planområdet finns det ungefär 100 privatägda fastigheter.

Planläggare Satu Onnila på Söderkulla bibliotek
Satu Onnela diskuterar byggande Planläggare Satu Onnila på Söderkulla bibliotek Bild: Yle/Charlotte Vainio detaljplan

Dessutom är det flera som inte vill ha nybyggen till Tasträskområdet. De vill hellre bevara områdets karaktär, men möjligen lite uppfräschat och uppdaterat.

Känslosamt

I planeringen av detaljplanen för östra Tasträsk (T6) har man försökt få med invånarna så mycket som möjligt och få ut information till de boende i området. Förutom workshopen för bland andra markägare i april har man haft frågeformulär med kartor på internet. Dessutom finns det en epostlista som fungerar som informationskanal.

Området som det nu gäller är 34 hektar stort och gränsar till sjön Tasträsket. Tasträsket är viktigt för många människor, och det finns en hel del känslor inblandade.

- Därför ville vi fråga invånarna först, och därefter göra planen, säger Onnela.

Hur planen faktiskt i slutändan kommer att se ut är det dock ingen som vet i nuläget.

Åsikter och kommentarer om planen för östra Tasträsk kan lämnas in fram till 12.8.2016 skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi och satu.onnela@sibbo.fi . Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn: T6 östra Tasträsk.