Hoppa till huvudinnehåll

Saarni: Onödigt att utreda hur svenskan påverkas i det här skedet

Sjukvårdsdistriktets tf. chef Samuli Saarni.
Sjukvårdsdistriktets tf chef överläkare Samuli Saarni. Sjukvårdsdistriktets tf. chef Samuli Saarni. Bild: Yle/Johanna Ventus överläkare samuli saarni

Enligt sjukvårdsdistriktets tf chef Samuli Saarni har man redan slagit fast att servicen på svenska inte kommer att påverkas negativt av att slå samman psykiatrin. Men visst kan man göra en spårkonsekvensbedömning för att bevisa det tycker Saarni.

Tidigare i sommar blev det efter många om och men klart att det kommer att göras en språklig konsekvensbedömning av sammanslagningen av den psykiatriska vården i landskapet. Konsekvensbedömningen ska göras av Åbo stad tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Tveksam till om utredningen behövs

Arbetsgruppen som ska göra den språkliga konsekvensbedömningen har nu kommit igång med sitt arbete. Sjukvårdsdistriktets tf chef Samuli Saarni som sitter med i arbetsgruppen har inget emot att det görs en formell utredning, men är tveksam till om någon ny information kommer att komma fram.

- Det kom som något av en överraskning för mig att det väckte så mycket negativa känslor att någon språklig konsekvensbedömning inte hade gjorts. Arbetsgruppen som förberedde sammanslagningen av psykiatrin var enig om att det inte fanns några negativa språkliga konsekvenser av beslutet, och i den arbetsgruppen satt representanter både för Åbolands psykiatri och för Åbolands sjukhus ledning. Egentligen tycker jag att vi redan gjort tillräckligt men visst kan vi också göra det formellt till pappers, säger Saarni.

Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
All psykiatrisk vård ska koncentreras till Åbo. Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus Bild: Yle/ Nora Engström åbo stadssjukhus

Trots att det inte gjorts någon språklig konsekvensbedömning tidigare tycker Saarni att man redan nu vet tillräckligt för att kunna slå fast att servicen på svenska inte kommer att bli sämre på grund av sammanslagningen.

- Det handlar om organisationsförändringar och inte förändringar i verksamheten. Då verksamheten inte förändras blir det heller inga språkliga konsekvenser, säger Saarni.

I augusti ska konsekvensbedömningen vara klar

Tidtabellen är stram för arbetsgruppen som nyligen börjat sitt arbete. I ungefär en månad hinner man jobba innan redogörelsen ska presenteras på Åbos stadsstyrelses möte den 15 augusti. Dagen efter ska sjukvårdsdistriktets styrelse ta del av rapporten.

Enligt Samuli Saarni är det inte något problem att på den här korta tiden hinna göra en grundlig språklig konsekvensbedömning eftersom man redan har all information man behöver.

- Jag litar på att vi blir klara i tid. Vi har jobbat med fusionen i flera år och har en massa material. Vi börjar inte från noll och måste inte komma underfund med något nytt, säger Saarni.

Arbetsgruppen som gör den språkliga konsekvensbedömningen

Timo Vägämurto är ordförande för arbetsgruppen.
Från sjukvårdsdistriktet sitter förutom Samuli Saarni också Hasse Karlsson och Ari Lahti från Åbolands sjukhus.
Åbo stads representeras av Jyrki Heikkilä, Teija Nummelin och Maria Oksanen-Mäkelä

”Endast fördelar med en sammanslagning”

Arbetsgruppen använder Justitieministeriets checklista för bedömning av språkliga konsekvenser i sitt arbete. I korthet ska man lista fördelar och nackdelar med en sammanslagning av den psykiatriska vården ur en språklig synvinkel. Trots att utredningen bara har börjat är Samuli Saarni övertygad om att konsekvensbedömningen kommer att visa att det inte finns några nackdelar med sammanslagningen. Tvärtom ser han endast fördelar med att slå ihop den psykiatriska vården.

- En sammanslagning av psykiatrin skulle ge ett större befolkningsunderlag, vilket ger bättre möjligheter att specialisera sig, vilket i sin tur höjer den medicinska kvaliteten. Om vi har samma system i hela Egentliga Finland skulle vi ha ett befolkningsunderlag på en halv miljon vilket borde räcka till för att erbjuda en högklassig och modern vård på ett sätt som vi inte kan göra i dag, säger Saarni.

Oro bland svenskspråkiga för att servicen ska bli sämre

En fördel med sammanslagningen är alltså enligt Samuli Saarni att den specialiserade vården skulle bli bättre. Men då det gäller service på svenska är oron stor i bland annat Pargas. Den psykiatriska vården i Pargas ordnas i dag i Åbolands sjukhus regi och sammanslagningen påverkar också den vården. Öppenvård skulle fortsättningsvis finnas kvar i Pargas men planen är att avdelningsvården i Pargas ska flytta till Åbo då den nya psykiatriska sjukhusfastigheten står klar i Kuppis. Det ska ske senast år 2020.

Det här oroar bland annat Pargasbon Pernilla Bergman som har erfarenhet av både finsk- och svenskspråkig vård i regionen. Vad gör man med en specialiserad vård om läkaren inte förstår vad man säger undrade Bergman som lyfte fram hur viktigt det är att få tala sitt modersmål inom den psykiatriska vården.

kvinna på gatan
kvinna på gatan Bild: YLE/Petter Sandelin #hurmårdu

"Ingen orsak att tro att vården på svenska blir sämre"

Enligt sjukvårdsdistriktets tf chef Samuli Saarni är oron bland de svenskspråkiga obefogad.

- Det finns ingen orsak att tro att vården på svenska skulle bli sämre. Jag har aldrig förstått argumenten varför man tror det. Jag tycker det låter bra att sammanslå Åbolands sjukhus kunskap med Åbo stads kunskap. Det skulle bli en bra helhet så att också svenskspråkiga patienter i Åbo får en bättre service, säger Saarni.

Vad gör man då om arbetsgruppen som nu gör den språkliga konsekvensbedömningen kommer fram till att vården på svenska lider av en sammanslagning?

- Då måste man hitta lösningar för hur man kan förhindra det. Hela vitsen med sammanslagningen är att förbättra servicen - inte att förvärra den, säger Saarni.

Hur kommer man att följa upp att servicen på svenska fungerar i praktiken och inte bara i teorin?

- Det är en långsiktig fråga som faller under social- och hälsovårdsreformen, och hur man inom kommande landskap ska följa med hur språkliga rättigheter förverkligas under reformen.

Läs också