Hoppa till huvudinnehåll

Giftig jordmån ny baneman i Kina

Jordbrukare i Kina planterar vete.
Jordbrukare i Kina planterar vete. Bild: All Over Press jordbrukare,bonde,Kina,vete,jordmån,odling,odla

I Kina har det framkommit att en stor del av jordmånen är förorenad av bland annat dödligt giftiga tungmetaller. Nu har en miljöorganisation för första gången avslöjat att problemet är allra allvarligast i de mest tätt bebodda delarna av landet.

Nyheten var tragisk men också bekant. Kinas television rapporterade för ett tag sedan att nästan 500 elever i en skola i en stad i östra Kina lider av allvarliga hälsoproblem och att flera av dem redan har insjuknat i blodcancer.

Skolan är uppförd på ett område där en fabrik tidigare dumpade sitt avfall. Stadens ledning försäkrade då att jordmånen var renad från gifter, men nu har det visat sig att det inte var sant.

I dagens Kina uppdagas motsvarande skandaler skrämmande ofta. Det är dessutom vanligt att de lokala myndigheterna gör sitt bästa för att hemlighålla dem.

Feg regering

Kinas mest ansedda miljöorganisation beskyller regeringen för att inte öppet redogöra för föroreningsproblemet. Man vet till exempel inte vilka gifter som ligger gömda i jordmånen i olika områden.

Regeringen lät år 2005 verkställa en riksomfattande undersökning av förekomsten av tungmetaller i jordmånen. Det var meningen att forskningsresultatet skulle offentliggöras i början av det här decenniet, men i stället förklarade regeringen att resultatet var en statshemlighet.

Jordmånen undersöks i Kina för att leta efter gifter.
Jordmånen undersöks i ett laboratorium i Kina. Jordmånen undersöks i Kina för att leta efter gifter. Bild: imago/Xinhua/ All Over Press jord,jordmån,Kina,förorenade områden,föroreningar,giftiga ämnen,gifter

Beslutsfattarna förmodas ha varit rädda för att panik skulle bryta ut ifall allmänheten fick kännedom om den hårresande verkligheten.

Först år 2014 underrättades folket om att nästan 20 procent av all åkermark är förorenad av bland annat giftiga tungmetaller men några detaljerade uppgifter har inte offentliggjorts.

Ofantlig bomb

Miljöorganisationen Institutet för offentliga och miljöbetingade angelägenheter har ändå nu lyckats sammanställa en karta som visar att de mest tätt bebodda trakterna också har den allra mest förorenade jordmånen.

Risodling i Kina.
Terassodlingar i Kina. Risodling i Kina. Bild: China Foto Press / Barcroft Media/ All Over Press ris,Kina,jordbruk,jordmån,terass

Risken för att invånarnas hälsa tar skada är allra störst i Pärlflodsdeltat som omger Hongkong, på ett stort område kring den största staden Shanghai och i delar av det tätt bebodda inlandslandskapet Henan.

Organisationen varnar för att det är frågan om en tidsinställd bomb av oerhörda proportioner. Organisationens grundare och ledare Ma Jun är känd för att inte överdriva eller presentera obefogade skräckscenarier.

Dödligt giftigt kadmium

Mest skada orsakar gifter som förorenar åkermarken. Gifterna härstammar från de otaliga fabrikerna som under de senaste tre decennierna har uppförts på landsbygden i närheten av städerna.

- Invånarna har all orsak att oroas av att allt för mycket kadmium har påträffats i kinesiskt ris. Många äter ris varje dag, så det finns en betydande risk för att deras hälsa tar skada, konstaterade en talesman för Hongkongs konsumentorganisation nyligen.

Skördat ris i Kina.
Skördat ris i Kina. Bild: AOP Kina,ris,odling,jordbruk,Skörd,skörd

Kadmium är en metall som kan vara dödligt giftig. Största delen av jordbruksprodukterna i Hongkong importeras från Kina men nuförtiden undviker allt fler Hongkongbor dem i möjligaste mån.

I det övriga Kina är de flesta däremot tvungna att konsumera inhemska livsmedel även om de vet att produkterna kan vara skadliga för hälsan. Av Kinas alla miljöproblem anses den förgiftade jordmånen därför vara ett av de allra svåraste.

Läs mera:

Evira: Ingen fara att äta ris med måtta

Svenska Yle skrev på torsdagen att tungmetaller, så som kadmium, hittats i den kinesiska jordmånen och att höga halter av kadmium också påträffats i ris i Kina. Livsmedelsverket Evira ger ändå ett lugnande besked: det är tryggt att äta ris så länge det är en del av en mångsidig och varierad kost.

Läs också