Hoppa till huvudinnehåll

Sorkar orkar föröka sig

Sork.
Sork. Bild: YLE webbdoktorn

Vi kommer troligen att ha mycket sorkar i södra Finland i höst.

Naturresursinstitutet Lukes forskning visar att bestånden av sork ökar klart i söder, och att ökningen troligen kommer att kulminera på hösten.

Under vårens provfångster var förekomsten måttlig, men på grund av sorkarnas snabba fortplantning förväntar man sig en snabb ökning.

Luke rekommenderar att skogsägare kontrollerar sina planteringar nu i juli.

Ett större bestånd av sorkar ökar också risken för sorkfeber.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland